İlk Program

a=raw_input("Isim: ") # "1.Isim b=raw_input("Tekrar bir isim daha giriniz: ") # 2.Isim c=raw_input("Bir yuklem giriniz: ") # yuklem l=raw_input("Ikinci yuklemi giriniz: ") d=raw_input("Bir nesne giriniz: ") # nesne e=raw_input("Bir sifat giriniz: ") # sifat f=input("Bir sayi giriniz: ") #sayi g=raw_input("Bir cogul eki giriniz: ") s=raw_input("Bir noktalama isareti giriniz: ") sonuc=raw_input("Sonucu merak ediyormusun evet ise enterla bebek: ") print a, "ile", b, "birbirlerini", e, c+g,".Bu yuzden", a, b+s+"e", f, d,

Basit Hesap Makinesi

#!/usr/bin/env python

-- coding:utf-8 --

from future import division
while True:
secenek1="    (1) toplama"
secenek2="    (2) çıkarma"
secenek3="    (3) çarpma"
secenek4="    (4) bölme"
secenek5="    (5) üs alma"
print secenek1
print secenek2
print secenek3
print secenek4
print secenek5
soru=raw_input("  Lütfen yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin: ")
if soru=="1":
sayi1=input("  Lütfen toplama işlemi için ilk sayıyı girin: ")
print sayi1
sayi2=input("  Lütfen toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: ")
print sayi1, "+", sayi2, ":", sayi1 + sayi2
if soru=="2":
sayi3=input("  Lütfen çıkarma işlemi için ilk sayıyı girin: ")
print sayi3
sayi4=input("  Lütfen çıkarma işlemi için ikinci sayıyı girin: ")
print sayi3, "-", sayi4, ":", sayi3 - sayi4
if soru=="3":
sayi5=input("  Lütfen çarpma işlemi için ilk sayıyı girin: ")
print sayi5
sayi6=input("  Lütfen çarpma işlemi için ikinci sayıyı girin: ")
print sayi5, "*", sayi6, ":", sayi5 * sayi6
if soru=="4":
sayi7=input("  Lütfen bölme işlemi için ilk sayıyı girin: ")
print sayi7
sayi8=input("  Lütfen bölme işlemi için ikinci sayıyı girin: ")
print sayi7, "/", sayi8, ":", sayi7 / sayi8
if soru=="5":
sayi9=input("  Lütfen üs alacağınız sayıyı girin: ")
print sayi9
sayi10=input("  Lütfen alacağınız üssü girin: ")
print sayi9, "" , sayi10, ":", sayi9  sayi10

for döngüsü II

#!/usr/bin/env python

-- coding: utf-8 --

for kelimeler in "linux":
print kelimeler

for döngüsü

#!/usr/bin/env python

-- coding: utf-8 --

for zombi in range(1,100): print zombi

Döngü

#!/usr/bin/env python

-- coding: utf-8 --

a = 0

while a < 100: a = a+1 print a