Pazarlik,müzayede programı kodları

#!/usr/bin/env python

-- coding: utf-8 --

print "   Açık Artırma"
a=200
while a < 1000:
a=input("  Müzayedeki ürünün  fiyatı %s tl'dir yükseltmek istediğiniz fiyatı girin: "% (a) )
while a < 200:
a=input("Taban fiyattan aşağı teklif verilemez.Lütfen yükseltin: " )
a=a+(a/100)*5
print a ,"tl Mahmut bey verdiğiniz fiyatı yükseltti."
print "Mahmut Bey Açık Artırmayı kazandı.Tebrikler :)"

Yaşam Saniyesi Hesaplama Programının kodları

#!/usr/bin/env python

-- coding: utf-8 --

print "     Yaşam Saniyesi Hesaplama Programına Hoşgeldiniz!"
dakika=60                                        # Dakika saniyesi
saat=dakika60                                   # Saatin saniyesi
gun=saat24                                      # Gunun saniyesi
ay=30gun                                        # Ayin saniyesi
yil=365gun                                      # Yilin saniyesi
y=input("  Lütfen doğum yılınızı giriniz: ")       # Kisinin kendi dogum yili
a=input("  Lütfen doğdunuz ayı rakamla başında sıfır olmadan giriniz: ")#     //    //    //  ayi
g=input("  Doğdunuz günü rakamla giriniz: ")       #    //    //    //   gunu
o=input("  Şu anki yılı giriniz: ")                # Icinde bulundugumuz yil
k=input("  Şu anki ayı giriniz: ")                 #  //        //       ay
p=input("  Şu anki günü giriniz: ")                #  //        //       gun
t=o-y                                            # Matematikesel Yil hesaplamasi
c=k-a                                            #  //          Ay       //
m=p-g                                            #  //          Gun      //
T=tyil+cay+mgun                               # Toplam Yaşam Saniyesi
soluk=T/17                                       # Ortalama soluk alıp verme
uyku=(8saat)(t365+c30+1m)                   # Ortalama uykuda gecen sure
kalp=70*(T/60)                                   # Ortalama dakikada kalp atışı
print  T, "saniyedir yaşamakta",soluk," defa ortalama soluk alıp vermekte",uyku," saniye ömrünüzü uykuda geçirmekte",
kalp," defa kalbiniz atış yapmıştır."

Range

#!/usr/bin/env python

-- coding: utf-8 --

for sarki in range (1,15):
print sarki, "mumdur"

Loto programı I

#!/usr/bin/env python

--coding:utf-8--

import random
print " Loto Çekiliş Programına Hoşgeldiniz!!!! "
secenek1=" (1) Sayısal Loto "
secenek2=" (2) Süper Loto "
secenek3=" (3) On numara "
secenek4=" (4) Şans Topu "
print secenek1
print secenek2
print secenek3
print secenek4
print
print "Çıkış için 'q' yazınız."
while True:
secim=raw_input("Lütfen çekiliş yapacağınız lotonun numarasını giriniz: ")
if secim=="1":
sayisal_loto=random.sample(range(1,49), 6)
sayisal_loto.sort()
print
print "Sayısal Loto uğurlu sayılarınız: ", sayisal_loto
if secim=="2":
super_loto=random.sample(range(1,54), 6)
super_loto.sort()
print
print "Süper Loto uğurlu sayılarınız: ", super_loto
if secim=="3":
on_numara=random.sample(range(1,80), 22)
on_numara.sort()
print
print "On Numara uğurlu sayılarınız: ", on_numara
if secim=="4":
sans_topu1=random.sample(range(1,34), 5)
sans_topu2=random.sample(range(1,14), 1)
sans_topu1.sort()
print
print "Şans Topu uğurlu sayılarınız: ",sans_topu1,"+",sans_topu2
if secim=="q":
break

len fonksiyonu

#!/usr/bin/env python

-- coding: utf-8 --

a=raw_input("Lütfen bir parola belirleyin: ")
if len(a) >=6:
print "Seçtiğiniz parola en fazla 5 karakterden oluşabilir!"
else:
print "Parolanız etkinleştirilmiştir."