Apache webserverda mod_rewrite modülünü aktif etmek(debian ve türevleri için)

Debian ve türevlerinde "apache2" default  kurulumda mod_rewrite modülü deaktif olarak geliyor.Apache webserverda bu modülü aktif etmeyi kısaca anlatacağım.

ilk olarak apache webserver kurulu değilse hemen kuralım:

$ aptitude install apache2  (eğer ki apt-get kullanıyorsanız aptitude kullanmanızı tavsiye ederim.)
Şimdi apache server kurulumu tamamlandı.Hemen mod_rewrite modülünü aktif edelim:
$ updatedb (bu komutla locate veritabanını yenileyelim.)

Daha sonra

$locate mod_rewrite

bendeki sonuç şöyle : " /usr/lib/apache2/modules " birazdan bu yol bize lazım olacak.

Hemen /etc/apache2/mods-enabled dizinine geçelim ve "rewrite.load" adlı bir dosya oluşturalım.

$cd /etc/apache2/mods-enabled
$touch rewrite.load

Oluşturduğumuz rewrite.load adlı dosyamızın için aşağıdaki kodları yapıştırıyoruz.

" LoadModule rewrite_module /usr/lib/apache2/modules/mod_rewrite.so " ==> biraz önce öğrendiğimiz yol burada bizim işimizi görüyor.

Bu adımda da /etc/apache2/sites-enabled klasörüne geçelim ve "000-default" adlı dosyayı editleyelim.

$ cd /etc/apache2/sites-enabled
$ gedit 000-default

" Options Indexes FollowSymLinks MultiViews

AllowOverride None

Order allow,deny

allow from all "

ve bu dizideki " AllowOverride None" yerine "AllowOverride all" yapıyoruz.Yani yeni şekli şöyle olmalıdır:

" Options Indexes FollowSymLinks MultiViews

AllowOverride all

Order allow,deny

allow from all"

Son adımda apache serverımızı yeniden başlatıyoruz ve işlemimiz burada bitiyor.

$/etc/init.d/apache2 restart

Kolay gelsin.

Comments