Skip to main content

Pazarlik,müzayede programı kodları

#!/usr/bin/env python

-- coding: utf-8 --

print "   Açık Artırma"
a=200
while a < 1000:
a=input("  Müzayedeki ürünün  fiyatı %s tl'dir yükseltmek istediğiniz fiyatı girin: "% (a) )
while a < 200:
a=input("Taban fiyattan aşağı teklif verilemez.Lütfen yükseltin: " )
a=a+(a/100)*5
print a ,"tl Mahmut bey verdiğiniz fiyatı yükseltti."
print "Mahmut Bey Açık Artırmayı kazandı.Tebrikler :)"

Yaşam Saniyesi Hesaplama Programının kodları

#!/usr/bin/env python

-- coding: utf-8 --

print "     Yaşam Saniyesi Hesaplama Programına Hoşgeldiniz!"
dakika=60                                        # Dakika saniyesi
saat=dakika60                                   # Saatin saniyesi
gun=saat24                                      # Gunun saniyesi
ay=30gun                                        # Ayin saniyesi
yil=365gun                                      # Yilin saniyesi
y=input("  Lütfen doğum yılınızı giriniz: ")       # Kisinin kendi dogum yili
a=input("  Lütfen doğdunuz ayı rakamla başında sıfır olmadan giriniz: ")#     //    //    //  ayi
g=input("  Doğdunuz günü rakamla giriniz: ")       #    //    //    //   gunu
o=input("  Şu anki yılı giriniz: ")                # Icinde bulundugumuz yil
k=input("  Şu anki ayı giriniz: ")                 #  //        //       ay
p=input("  Şu anki günü giriniz: ")                #  //        //       gun
t=o-y                                            # Matematikesel Yil hesaplamasi
c=k-a                                            #  //          Ay       //
m=p-g                                            #  //          Gun      //
T=tyil+cay+mgun                               # Toplam Yaşam Saniyesi
soluk=T/17                                       # Ortalama soluk alıp verme
uyku=(8saat)(t365+c30+1m)                   # Ortalama uykuda gecen sure
kalp=70*(T/60)                                   # Ortalama dakikada kalp atışı
print  T, "saniyedir yaşamakta",soluk," defa ortalama soluk alıp vermekte",uyku," saniye ömrünüzü uykuda geçirmekte",
kalp," defa kalbiniz atış yapmıştır."

Loto programı I

#!/usr/bin/env python

--coding:utf-8--

import random
print " Loto Çekiliş Programına Hoşgeldiniz!!!! "
secenek1=" (1) Sayısal Loto "
secenek2=" (2) Süper Loto "
secenek3=" (3) On numara "
secenek4=" (4) Şans Topu "
print secenek1
print secenek2
print secenek3
print secenek4
print
print "Çıkış için 'q' yazınız."
while True:
secim=raw_input("Lütfen çekiliş yapacağınız lotonun numarasını giriniz: ")
if secim=="1":
sayisal_loto=random.sample(range(1,49), 6)
sayisal_loto.sort()
print
print "Sayısal Loto uğurlu sayılarınız: ", sayisal_loto
if secim=="2":
super_loto=random.sample(range(1,54), 6)
super_loto.sort()
print
print "Süper Loto uğurlu sayılarınız: ", super_loto
if secim=="3":
on_numara=random.sample(range(1,80), 22)
on_numara.sort()
print
print "On Numara uğurlu sayılarınız: ", on_numara
if secim=="4":
sans_topu1=random.sample(range(1,34), 5)
sans_topu2=random.sample(range(1,14), 1)
sans_topu1.sort()
print
print "Şans Topu uğurlu sayılarınız: ",sans_topu1,"+",sans_topu2
if secim=="q":
break

len fonksiyonu

#!/usr/bin/env python

-- coding: utf-8 --

a=raw_input("Lütfen bir parola belirleyin: ")
if len(a) >=6:
print "Seçtiğiniz parola en fazla 5 karakterden oluşabilir!"
else:
print "Parolanız etkinleştirilmiştir."

İlk Program

a=raw_input("Isim: ") # "1.Isim b=raw_input("Tekrar bir isim daha giriniz: ") # 2.Isim c=raw_input("Bir yuklem giriniz: ") # yuklem l=raw_input("Ikinci yuklemi giriniz: ") d=raw_input("Bir nesne giriniz: ") # nesne e=raw_input("Bir sifat giriniz: ") # sifat f=input("Bir sayi giriniz: ") #sayi g=raw_input("Bir cogul eki giriniz: ") s=raw_input("Bir noktalama isareti giriniz: ") sonuc=raw_input("Sonucu merak ediyormusun evet ise enterla bebek: ") print a, "ile", b, "birbirlerini", e, c+g,".Bu yuzden", a, b+s+"e", f, d,

Basit Hesap Makinesi

#!/usr/bin/env python

-- coding:utf-8 --

from future import division
while True:
secenek1="    (1) toplama"
secenek2="    (2) çıkarma"
secenek3="    (3) çarpma"
secenek4="    (4) bölme"
secenek5="    (5) üs alma"
print secenek1
print secenek2
print secenek3
print secenek4
print secenek5
soru=raw_input("  Lütfen yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin: ")
if soru=="1":
sayi1=input("  Lütfen toplama işlemi için ilk sayıyı girin: ")
print sayi1
sayi2=input("  Lütfen toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: ")
print sayi1, "+", sayi2, ":", sayi1 + sayi2
if soru=="2":
sayi3=input("  Lütfen çıkarma işlemi için ilk sayıyı girin: ")
print sayi3
sayi4=input("  Lütfen çıkarma işlemi için ikinci sayıyı girin: ")
print sayi3, "-", sayi4, ":", sayi3 - sayi4
if soru=="3":
sayi5=input("  Lütfen çarpma işlemi için ilk sayıyı girin: ")
print sayi5
sayi6=input("  Lütfen çarpma işlemi için ikinci sayıyı girin: ")
print sayi5, "", sayi6, ":", sayi5 * sayi6
if soru=="4":
sayi7=input("  Lütfen bölme işlemi için ilk sayıyı girin: ")
print sayi7
sayi8=input("  Lütfen bölme işlemi için ikinci sayıyı girin: ")
print sayi7, "/", sayi8, ":", sayi7 / sayi8
if soru=="5":
sayi9=input("  Lütfen üs alacağınız sayıyı girin: ")
print sayi9
sayi10=input("  Lütfen alacağınız üssü girin: ")
print sayi9, "" , sayi10, ":", sayi9 * sayi10