Basit Hesap Makinesi

#!/usr/bin/env python

-- coding:utf-8 --

from __future__ import division
while True:
secenek1="    (1) toplama"
secenek2="    (2) çıkarma"
secenek3="    (3) çarpma"
secenek4="    (4) bölme"
secenek5="    (5) üs alma"
print secenek1
print secenek2
print secenek3
print secenek4
print secenek5
soru=raw_input("  Lütfen yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin: ")
if soru=="1":
sayi1=input("  Lütfen toplama işlemi için ilk sayıyı girin: ")
print sayi1
sayi2=input("  Lütfen toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: ")
print sayi1, "+", sayi2, ":", sayi1 + sayi2
if soru=="2":
sayi3=input("  Lütfen çıkarma işlemi için ilk sayıyı girin: ")
print sayi3
sayi4=input("  Lütfen çıkarma işlemi için ikinci sayıyı girin: ")
print sayi3, "-", sayi4, ":", sayi3 - sayi4
if soru=="3":
sayi5=input("  Lütfen çarpma işlemi için ilk sayıyı girin: ")
print sayi5
sayi6=input("  Lütfen çarpma işlemi için ikinci sayıyı girin: ")
print sayi5, "*", sayi6, ":", sayi5 * sayi6
if soru=="4":
sayi7=input("  Lütfen bölme işlemi için ilk sayıyı girin: ")
print sayi7
sayi8=input("  Lütfen bölme işlemi için ikinci sayıyı girin: ")
print sayi7, "/", sayi8, ":", sayi7 / sayi8
if soru=="5":
sayi9=input("  Lütfen üs alacağınız sayıyı girin: ")
print sayi9
sayi10=input("  Lütfen alacağınız üssü girin: ")
print sayi9, "**" , sayi10, ":", sayi9 ** sayi10

Comments