Pazarlik,müzayede programı kodları

#!/usr/bin/env python

-- coding: utf-8 --

print "   Açık Artırma"
a=200
while a < 1000:
a=input("  Müzayedeki ürünün  fiyatı %s tl'dir yükseltmek istediğiniz fiyatı girin: "% (a) )
while a < 200:
a=input("Taban fiyattan aşağı teklif verilemez.Lütfen yükseltin: " )
a=a+(a/100)*5
print a ,"tl Mahmut bey verdiğiniz fiyatı yükseltti."
print "Mahmut Bey Açık Artırmayı kazandı.Tebrikler :)"

Comments