Skip to main content

Sunucu Güvenliği:Dizin izinlerini tarayın

Sisteminizde herkes ve grup tarafından yazılabilir dizinler güvenlik açısından büyük bir risk oluşturur.Bu riski ortadan kaldırmak için sistemimizdeki tüm dizinlerin izinlerini tarayın.

* Sisteminizde herkes ve grup tarafından yazılabilir dizinleri tarayın:

$ find / -type d ( -perm -g+w -o -perm -o+w ) -exec ls -lad {} \;

* Sisteminizde izinleri ayarlanmamış dizinleri tarayın:

$ find / -type d \( -perm -g+w -o -perm -o+w \) \ -not -perm -a+t -exec ls -lad {} \;

Comments

Comments powered by Disqus