Skip to main content

Postfix’e zırh giydirin!

Özgür,başarılı ve neredeyse en kolay konfigure edilebilen MTA yazılımı olan "Postfix"i spamlardan korumak için bir kaç yol. "/etc/postfix/main.cf" dosyamızı bir metin editörü ile açıp birkaç konfigurasyon ekleyelim:

# vi /etc/postfix/main.cf
ve aşağıdaki kodları bu dosyaya ekleyelim.

disable_vrfy_command = yes smtpd_delay_reject = yes smtpd_helo_required = yes smtpd_helo_restrictions = permit_mynetworks, reject_non_fqdn_hostname, reject_invalid_hostname, permit

smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, reject_invalid_hostname, reject_non_fqdn_hostname, reject_non_fqdn_sender, reject_non_fqdn_recipient, reject_unknown_sender_domain, reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks, reject_rbl_client list.dsbl.org, reject_rbl_client sbl.spamhaus.org, reject_rbl_client cbl.abuseat.org, reject_rbl_client dul.dnsbl.sorbs.net, permit

Comments

Comments powered by Disqus