Konsolda hesap yapmak

Linux'de uçbirim basit hesap makinesi gibi kullanabilir.Toplama,çarpma,çıkarma,bölme işlemlerini basit bir komutla sonuçlandırabiliriz.İşmelerimizi "echo "$((__)) " ('_':yapacağımız matematiksel işlem) şeklinde yapıyoruz.Aşağıdaki örneklere bakalım.

TOPLAMA

$ echo $((50+30))
80

ÇIKARMA

$ echo $((50-30))
20

ÇARPMA

$ echo $((50*30))
1500

BÖLME

$ echo $((60/30))
2

Böyle yaptığımız yaptığımız  tam bölünmeyen,sonucu ondalık olan sayıları size yine tam olarak gösterecektir.Mesela ;

$ echo $((70/30))
2

Gördüğünüz gibi 70'in 30'a bölümü ondalık bir sayı olduğu için bize tam ifadesini yuvarlayarak verdi.Eğer tam bölünmeyenlerde yada karışık matematik işlemlerinde tam sonucu almak istiyorsak "bc" komutunu kullanmalıyız.Aşağıda basit örneklere bakınız.

$ echo "scale=5; 5/2"|bc
2,50000
$ echo "scale=70; 70/30"|bc
2.33333333333333333333333333333333333333333333333333333...

Gördüğünüz gibi sonucu tam olmayan ve karışık matematiksel işlemlerde yukardaki gibi "bc" komutunu kullanıyoruz.

ÜS ALMA

$ echo $((2**3))
8

Üs alma işlemi de yukarda görüldüğü gibi .

Kolay gelsin.

Örnek ekran Görüntüsü:

Comments