Break I

#!/usr/bin/env python

-- coding: utf-8 --

kullanici_adi = "kullanici"
parola = "parola"
while True:
soru1=raw_input("Kullanıcı adı: ")
soru2=raw_input("Parola: ")
if soru1 == kullanici_adi and soru2 == parola :
print "Kullanıcı adı ve parolanız onaylandı.Programa hoşgeldiniz!"
break
else:
print "Kullanıcı adınız veya parolanızdan en az birisi onaylanmadı."
print "Lütfen tekrar deneyiniz!"

Comments