GNU GPL versiyon 3 Türkçe

GNU GPL v3 logo

GNU GPL versiyon 3 Gayrıresmi Türkçe Çevirisi,kaynak adresi burası :

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Turkish. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL—only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Turkish speakers understand the GNU GPL better.

Bu GNU GPL’nin (Genel Kamu Lisansı) Türkçe’ye gayrıresmi çevirisidir. Free Software Foundation tarafından yayınlanmamıştır ve GNU GPL kullanan yazılımların resmi dağıtım koşullarını belirtmemektedir – bunu sadece GNU GPL’nin İngilizce metni yapar. Ancak, bu metnin Türkçe konuşanların GNU GPL’yi daha iyi anlamasına yardımcı olacağını umuyoruz.

GNU GPL (Genel Kamu Lisansı) Sürüm 3

29 Haziran 2007

Haklar – Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Herkes bu lisans belgesini değiştirmeden kopyalama ve dağıtma hakkına sahiptir, ancak değiştirilmesine izin verilmemektedir.

Önsöz

GNU GPL yazılım ve diğer tür işler için copyleft (özgür) bir lisanstır.

Pek çok yazılımın ve diğer kullanışlı şeyin lisansı onu paylaşma ve değiştirme özgürlüğünüzü elinizden almak için hazırlanmıştır. Buna karşılık, GNU GPL (Genel Kamu Lisansı), bir programı değiştirme ve paylaşma hakkınızın mahfuz tutulmasını ve tüm kullanıcıları için özgür yazılım olarak kalmasını güvence altına almayı amaçlar. Free Software Foundation pek çok yazılımı için GNU GPL kullanmaktadır; ve GPL bu lisansı taşıyan diğer işlere de uygulanır. Siz de kendi programlarınıza bu lisansı uygulayabilirsiniz.

Özgür yazılım dediğimizde bahsettiğimiz ücret değil özgürlüktür. Bizim Genel Kamu Lisanslarımız, sizin özgür yazılımların kopyalarını dağıtma (ve isterseniz onları ücretlendirme) özgürlüğünüzü, yazılım kaynak kodlarının size dağıtım esnasında veya isterseniz verilmesini, yazılımı değiştirme ya da istediğiniz bölümlerini yeni programlarınızda kullanabilmenizi ve bunları yapabileceğinizi bilmeniz için tasarlanmıştır.

Haklarınızı korumak için, başkalarının bu haklarınızı inkâr etmesini veya sizden bu haklardan vazgeçmenizi istemesini engellememiz gerekir. Bu nedenle, yazılımın kopyalarını dağıttığınız veya değiştirdiğiniz taktirde bazı sorumluluklarınız vardır: diğerlerinin özgürlüklerine karşı olan sorumluluklar.

Örneğin, öyle bir programın kopyalarını ister ücretsiz ister ücretli dağıttığınız taktirde, sizden o programı alanlara da programı alırken elde ettiğiniz özgürlükleri geçirmeniz gerekir. Onların da kaynak kodu aldığını veya isterlerse alabileceklerini garantilemeniz gerekir. Ve onların haklarından haberdar olmaları için onlara bu mukaveleyi göstermelisiniz.

GNU GPL kullanan geliştiriciler haklarınızı iki aşamalı olarak korur: (1) yazılım üzerindeki hakları beyan etmek, ve (2) size yasal olarak kopyalama, dağıtma ve/veya değiştirme hakkı veren bu Lisans’ı sağlamak.

Geliştiricilerin ve yayımcıların korunması için, GPL bu özgür yazılım için herhangi bir garanti bulunmadığını net bir şekilde açıklar. Hem kullanıcıların ve hem de yayımcıların iyiliği için, GPL değiştirilen sürümlerde bulunan problemlerin yanlış bir şekilde önceki sürümlerin yayımcılarına atfedilmemesi için değiştirilen sürümlerin değiştirildiklerine dair işaretlenmelerini gerektirir.

Bazı aygıtlar, aygıt üreticilerinin aygıt içindeki yazılımın değiştirilmiş hallerini aygıta yüklemesi veya çalıştırması mümkün olduğu halde, kullanıcıların bunu yapmasına izin vermeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu temelde kullanıcıların yazılımı değiştirme özgürlüklerini koruma amacıyla örtüşmemektedir. Bu suistimâl bireylerin kullanımı için olan ürünlerde sistematik olarak uygulanmakta ve görülmektedir, ki en kabul edilemez olduğu yer de budur. Bu nedenle, bu ürünlerin bu uygulamasına mani olmak için GPL’nin bu sürümünü hazırladık. Benzeri problemler başka alanlarda da kendini gösterdiği taktirde, buradaki tedariğimizi GPL’nin gelecekteki sürümlerinde, kullanıcıların özgürlüklerini koruma ihtiyacına binaen, o alanlara da genişletmeye hazırız.

Son olarak, her program yazılım patentlerinin tehdidi altındadır. Devletler patentlerin genel amaçlı bilgisayarlarda yazılım kullanımını ve geliştirilmesini kısıtlayan patentlere izin vermemelidir, ama izin verenlerde özgür bir yazılıma uygulanan patentlerin onu uygulamada sahipli hale getirmesi tehlikesinden kaçınmak istiyoruz. GPL, bunu engellemek için, programın özgürlüğünü kısıtlayan patentlerin kullanılamamasını kesinleştirmektedir.

Kopyalama, dağıtma ve değiştirmeyle ilgili detaylı şart ve koşullar aşağıdadır.

ŞART ve KOŞULLAR

Tanımlar. “Bu Lisans” GNU GPL’nin üçüncü sürümünü ifade eder.

“Telif Hakları” (“Copyright”) aynı zamanda diğer tür iş ve ürünler için geçerli olan telif hakkı benzeri kanunları kapsar.

“Program” bu Lisans ile lisanslanabilen ve telif hakları kapsamına alınabilen her türlü işi ifade eder. “Siz”, “Lisans Sahibi” veya “alıcı” olarak ifade edilebilen lisans sahibi, gerçek bir kişi veya kurum olabilir.

Bir işi “değiştirmek” bir işin bir kısmını veya tamamını telif hakkı izni gerektiren bir biçimde tam bir kopyasını oluşturma haricinde uyarlamak veya kopyalamak anlamına gelir. Sonuçta ortaya çıkan işe önceki işin “değiştirilmiş sürümü” veya “değiştirilmiş hali” ya da önceki işi “temel alan” iş denir.

“kapsanan iş” değiştirilmemiş Programı veya Programı temel alan bir işi anlatır.

Bir işi “yaymak” (propagate), onu çalıştırma veya yerel kopyasını değiştirme dışında izinsiz yapıldığında ilgili telif hakkı kanunu ya da kanunları kapsamında sizi dolaylı veya dolaysız olarak telif hakları ihlâlinden mesûl tutacak şekilde o işle birşey yapmak anlamına gelir. Yayma, kopyalamayı, değiştirerek veya değiştirmeden dağıtmayı, halka açmayı ve bazı ülkelerde diğer eylemleri içerir.

Bir işi “taşımak” (convey) başkalarının kopya elde etmesini ya da yapmasını mümkün kılan her türlü yayma işlemidir. Bir kopya transfer edilmeden bir bilgisayar ağı yoluyla bir kullanıcıyla etkileşim taşıma değildir.

Etkileşimli bir kullanıcı arayüzü (1) uygun bir telif hakları bildirimi gösteren ve (2) kullanıcıya işle ilgili (sunulan garantiler dışında) herhangi bir garanti olmadığını, lisans sahiplerinin bu Lisans kapsamında işi devredebileceklerini, ve bu Lisansın bir kopyasına nasıl bakabileceklerini bildiren uygun ve görünür “İlgili Yasal Bildirimler” gösterir. Eğer arayüz kullanıcıya bir menü gibi bir dizi komut veya seçenek sunuyorsa, listede görünür bir öğe bu kriteri yerine getirir.

Kaynak Kod.

Bir işin “kaynak kod”u o işte değişiklik yapmak için tercih edilen biçimini anlatır. “Nesne kod”u bir işin kaynak kod halinde olmayan tüm biçimlerini anlatır.

Bir “Standart Arayüz” bilinen bir standart oluşturma kurumu tarafından tanımlanmış resmî bir arayüzü veya belirli bir programlama lisanı için oluşturulan arayüzlerde o dilde çalışan geliştiriciler arasında yaygın olan arayüzü tanımlar.

Bir çalıştırılabilirin “Sistem Kütüphaneleri” işin tamamı hariç olmak üzere (a) bir Ana Bileşen paketlenirken dahil edilen ama o Ana Bileşenin bir parçası olmayan, ve (b) işin o Ana Bileşenle kullanılabilmesini mümkün kılan veya halka kaynak kod biçiminde bir uyarlamanın açık olduğu durumda bir Standart Arayüz uyarlamak için kullanılan herşeyi kapsar. Bu bağlamda bir “Ana Bileşen”, çalıştırılabilir işin koştuğu -eğer varsa- belirli bir işletim sisteminin elzem bir bileşenini (çekirdek, pencere sistemi vd.), işi üretmek için kullanılan çekirdeği, veya onu koşmak için kullanılan nesne kodu yorumlayıcısını anlatır.

Bir işe nesne kodu biçiminde “Karşılık Gelen Kaynak” nesne kodunu oluşturmak, yüklemek, (çalıştırılabilir bir iş için) koşturmak ve (bu işlemleri kontrol etmek için gereken betikler dahil) işi değiştirmek için gereken tüm kaynak kodları ifade eder.Ancak, İşin Sistem Kütüphanelerini ve işin parçası olmayan ama bahsedilen işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan ve kolay erişilebilir olan genel amaçlı araçları kapsamaz. Karşılık Gelen Kaynak örneğin işin kaynak dosyalarıyla ilintili arayüz tanımlama dosyalarını ve işin altprogramları ve diğer parçaları arasında veri iletişimi veya kontrol akışı gibi işin özellikle gerektirmesi tasarlanmış olan altprogramların (paylaşılan kütüphanelerin ve dinamik bağlanan altprogramların) kaynak kodlarını içerir.

Karşılık Gelen Kaynağın, Karşılık Gelen Kaynağın diğer parçalarından kullanıcıların otomatik olarak oluşturabildiği hiçbirşeyi içermesi gerekmez.

Bir işin kaynak kod halindeki Karşılık Gelen Kaynağı işin kendisidir.

Temel İzinler.

Bu Lisans kapsamında verilen tüm haklar Programın telif hakkı şartı için verilmiştir ve belirtilen koşullar karşılandığı taktirde geri çevrilemez ve geri alınamaz. Bu Lisans değiştirilmemiş Programı koşma konusunda size sağlanan sınırsız izni aşikâr bir şekilde sınırsız tasdik eder. Kapsanan bir işin koşulması sonucunda oluşan çıktı sadece çıktının içeriği kapsanan bir işle örtüştüğü taktirde bu Lisans tarafından kapsanır. Bu Lisans sizin adil kullanım veya eşdeğer diğer uygulamalarınızı telif hakkı kanunları tarafından sağlandığı şekliyle teslim ve tasdik eder.

Kapsanan işlerden taşımadıklarınızı lisansınızın uygun kıldığı şekilde koşulsuz olarak yapabilir, koşabilir veya yayabilirsiniz. Kapsanan işleri sadece size özel değişiklikler yapmaları için veya size özel değişiklikler yaptıkları o işleri koşmak için size imkân sağlamaları amacıyla telif haklarını kontrol etmediğiniz tüm malzemenin yayılması konusunda bu Lisansın şartlarına uyduğunuz sürece başkalarına yayabilirsiniz. Kapsanan işleri yapan veya koşanlar sadece size özel olarak, sizin adınıza, sizin yönlendirmeniz ve kontrolünüz dahilinde, telif hakları size ait malzemenin sizinle olan ilişkilerinin dışında başka bir kopyasını yapmalarına izin vermeyen şartlara uygun olarak bunu yapmalıdır.

Başka herhangi bir durumda yaymaya sadece aşağıda sayılan durumlarda izin verilir. Altlisanslamaya izin yoktur; bölüm 10 bunu gereksiz kılar.

Protecting Users’ Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

Kapsanan hiçbir iş 20 Aralık 1996 tarihinde kabul edilmiş olan WIPO telif hakları aktinin 11 nci maddesindeki yükümlülükleri yerine getiren tatbikî hiçbir kanun veya benzer önlemlerin boşluklardan yararlanılarak atlatılmasını yasaklayan veya sınırlayan benzeri hiçbir kanun kapsamında etkili bir teknolojik tedbirin bir parçası olarak kabul edilmemelidir.

Kapsanan bir işi taşıdığınızda, atlatmanın bu Lisansın kapsadığı hakların icrası yoluyla etkilenmesi kapsamı dahilinde teknolojik önlemlerin alınmasını menetme yasal hakkınızdan feragat etmiş ve işin kullanıcılarının, sizin veya üçüncü kişilerin teknolojik önlemlerin atlatılmasını menetme yasal haklarının uygulanmasında işin çalıştırılmasını veya değiştirilmesini sınırlama niyetinizi reddetmiş olursunuz.

Aynî Kopyaları Yaymak.

Programın kaynak kodunun aynî kopyalarını aldığınız şekliyle bariz ve uygun şekilde her kopyada uygun bir telif hakkı bilgisi yayınlamak şartıyla herhangi bir biçimde yayabilirsiniz; bu Lisansı ve kısım 7′ye uymak koşuluyla eklediğiniz şartları beyan eden bildirilerin tamamını ve herhangi bir garanti bulunmadığına dair olan bildirilerin tamamını eksiksiz olarak bulundurun; ve tüm alıcılara Programla birlikte bu Lisansın bir kopyasını verin.

Yaydığınız kopyalar için bir ücret talep edebilirsiniz ve/veya bir ücret karşılığında destek veya garanti teklif edebilirsiniz.

Değiştirilmiş Kaynak Sürümlerini Yaymak.

Kısım 4 kapsamında Programı temel alan bir işi veya Programdan işi üretecek değişiklikleri kaynak kod biçiminde şu koşulları da karşılamak şartıyla yayabilirsiniz:

 1. İş onda değişiklik yaptığınıza dair gözle görülür bildiriler içermeli ve ilgili bir tarih vermelidir.
 2. İş bu Lisans ve kısım 7 altına eklenen şartlar gereğince yayınlandığına dair gözle görülür bildiriler içermelidir. Bu gereklilik kısım 4′teki “tüm bildirileri değiştirmeden tutma” gerekliliğinde değişiklik yapar.
 3. İşin bir kopyasını elde eden herkese tüm işi bu Lisans kapsamında bir bütün olarak lisanslamalısınız.Bu Lisans bu sayede kısım 7′de verilecek tüm ek koşullar ile birlikte işin tamamını ve nasıl paketlenmiş olurlarsa olsunlar tüm parçalarını kapsayacaktır. Bu Lisans işin başka herhangi bir şekilde lisanslanmasına izin vermez, ama ayrıca bunun için bir izin aldıysanız onu geçersiz kılmaz.
 4. Eğer işin etkileşimli kullanıcı arayüzleri varsa, her biri Uygun Yasal Bildirileri içermelidir; ancak eğer Programda etkileşimli arayüzlerden Uygun Yasal Bildiriler göstermeyen varsa, sizin işinizin bunları gösterecek şekilde değiştirmesi gerekmez.

Kapsanan bir işin doğaları gereği kapsanan işin uzantısı olmayan ve daha büyük bir iş oluşturmak için o işle birleştirilmeyen başka ayrı ve bağımsız işlerle bir depolama veya dağıtım ortamında derlenmiş hali, derlenmiş hâl ve sonuçta ortaya çıkan telif hakları işlerin her birinin izin verdiğinin ötesinde derlenmiş hâlin kullanıcının erişim veya yasal haklarını sınırlamak için kullanılmadığı taktirde, “yekûn” olarak anılır. Kapsanan bir işin bir yekûne dahil olması bu Lisansın yekûnün diğer kısımlarını kapsamasına neden olmaz.

Kaynak Hâlde Olmayan Biçimleri Yaymak.

Makine tarafından okunabilir Karşılık Gelen Kaynağı da yaymak şartıyla kısım 4 ve 5′te verilen şartlar dahilinde kapsanan bir işi nesne kodu biçiminde bu Lisansın şartları kapsamında şu yollardan biriyle yayabilirsiniz.

 1. Nesne kodunu, özellikle yazılım değiş-tokuşu için kullanılan dayanıklı bir fiziksel ortama maktu Karşılık Gelen Kaynakla birlikte olmak şartıyla, (fiziksel bir dağıtım ortamı dahil) fiziksel bir üründe yayabilirsiniz.
 2. Nesne kodunu, en az üç yıl ve sizin o ürün modeli için yedek parça veya müşteri desteği sağlamayı teklif ettiğiniz süre boyunca geçerli yazılı bir teklifle birlikte, nesne koduna sahip olan herhangi kişilere (1) bu Lisans tarafından kapsanan üründeki tüm yazılıma Karşılık Gelen Kaynağın bir kopyasını özellikle yazılım değiş-tokuşu için kullanılan dayanıklı bir fiziksel ortamda bu kaynağın yaymanıza karşılık makul bir tutarı aşmayan bir ücret karşılığında veya (2) Karşılık Gelen Kaynağa bir ağ sunucusu üzerinden ücretsiz olarak erişim imkânıyla, (fiziksel bir dağıtım ortamı dahil) fiziksel bir üründe yayabilirsiniz.
 3. Karşılık Gelen Kaynağı sağlamaya yönelik yazılı bir teklifin bir kopyasıyla birlikte nesne kodunun müstakil kopyalarını yayabilrisiniz. Bu alternatife sadece bazen ve ticari olmayacak şekilde, ve sadece eğer siz nesne kodunu böyle bir teklifle elde ettiyeseniz, kısım 6 madde (b)’ye uygun olarak izin verilir.
 4. Tasrih edilmiş bir yerden ücretli veya ücretsiz erişim sunma yoluyla nesne kodunu yayabilirsiniz, ve ek bir ücret talebinde bulunmadan Karşılık Gelen Kaynağa aynı yer yoluyla aynı şekilde eşdeğer erişim sunabilirsiniz. Alıcıların nesne koduyla birlikte Karşılık Gelen Kaynağın bir kopyasını almalarını şart koşmanız gerekmez. Eğer nesne kodunun kopyalanacağı yer bir ağ sunucusu ise, nesne kodunun yanında Karşılık Gelen Kaynağın nereden edinilebileceğini belirten açık talimatlar bulundurmak koşuluyla Karşılık Gelen Kaynak eşdeğer kopyalama kolaylıklarını sunan ve sizin tarafınızdan veya bir üçüncü kişi tarafından işletilen farklı bir sunucu olabilir. Karşılık Gelen Kaynağın hangi sunucularda barındırıldığından bağımsız olarak, bu gereklilikleri karşılamak gerektiği sürece mevcut ve erişilebilir olduğundan emin olmakla zorunlu olursunuz.
 5. Diğer eşdüzey kullanıcıları’ (peer) işin nesne kodunun ve Karşılık Gelen Kaynağının kısım 6(b) kapsamında ücret talebi olmaksızın umuma açık olarak nerede bulunduğu konusunda bilgilendirmek şartıyla, nesne kodunu eşdüzeyler / kullanıcılar arası (peer-to-peer) aktarım yoluyla yayabilirsiniz.

Nesne kodunun ayrılabilir bir parçası Nesne kodunun, kaynak kodu bir Sistem Kütüphanesi olarak Karşılık Gelen Kaynağa dahil edilmeyen ayrılabilir bir parçasının, nesne kodu işini yayarken dahil edilmesi gerekmez.

Bir “Kullanıcı ürünü” ya (1) normalde, kişisel ve/veya ailevi amaçla ve/veya evin idamesi amacıyla kullanılan gerçek herhangi bir mülk anlamında bir “tüketici ürünü”dür veya (2) ikametgâhta kullanılmak üzere tasarlanan veya satılan herhangi birşeydir. Bir ürünün tüketici ürünü olup olmadığını belirlemede tereddüt yaşanan durumlar kapsam dikkate alınarak çözümlenmelidir. Belirli bir kullanıcı tarafınan alınan belirli bir ürün için, “normal kullanım” o belirli kullanıcının durumu ve o belirli kullanıcının o ürünü kullanıp kullanmadığına, kullanması beklenip beklenmediğine, veya ne şekilde kullanması beklendiğine bakılmaksızın o sınıftaki bir ürünün tipik ve yaygın kullanımına işaret eder. Bir ürün ürünün ticarî, endüstriyel veya tüketici-dışı kullanımları -bu kullanımlar ürünün tek bariz kullanım şekli olmadıkları sürüce- dikkate alınmaksızın bir tüketici ürünüdür.

Bir Kullanıcı Ürünü için “Kurulum Bilgisi” Kullanıcı Ürününün Karşılık Gelen Kaynağının değiştirilmiş bir hâlinden elde edilen Kullanıcı Ürününde kapsanan bir işin kurulumu ve çalıştırılması için gereken yöntemler, prosedürler, yetkilendirme anahtarları veya diğer bilgilerdir. Bilginin değiştirilmiş nesne kodunun çalışabilir kalmasının hiçbir durumunda sırf değişiklik yapıldı diye engellenmediğini ve müdahaleye maruz kalmadığını garantilemesi yeterli olmalıdır.

Bu kısımdaki bir nesne kodu işini bir Kullanıcı Ürünü ile, ürünün içinde veya özellikle o üründe kullanılmak üzere yayarsanız ve eğer yayma sahip olma ve Kullanıcı Ürününü kullanma hakları belirli bir süre için veya süresiz olacak şekilde alıcıya nakledilerek bir aktarımın (aktarımın tavsifi nasıl olursa olsun) parçası olursa, bu kısımdaki Karşılık Gelen Kaynak Kurulum Bilgisine eşlik etmelidir. Ama bu gereklilik ne siz ne de herhangi bir üçüncü kişi değiştirilmiş nesne kodunu Kullanıcı Ürününe kurma veya yükleme kudretini elinde bulundurduğu taktirde (örneğin iş ROM’a yüklendiğinde veya kurulduğunda) geçerli değildir.

Kurulum Bilgisi sunma gerekliliği alıcı tarafından değiştirilmiş veya kurulumuş bir iş ve işin içinde değiştirildiği veya işin kurulduğu ya da yüklendiği Kullanıcı Ürünü için destek servisi, garanti veya güncelleme gerekliliği getirmez. Değiştirme işleminin kendisi maddeten ve olumsuz şekilde ağın işleyişini etkilerse veya ağ içerisinde iletişim için varolan kural veya protokolleri ihlâl ederse bir ağa erişim reddedilebilir.

Bu kısma uygun olarak Karşılık Gelen Kaynak yayıldığında ve Kurulum Bilgisi sunulduğunda, alenen belgelendirilmiş ve umuma kaynak kod biçiminde açık olarak uyarlanmış bir biçemde olmalıdır, ve açmak, okumak veya kopyalamak için herhangi bir parola veya anahtar gerektirmemelidir. Ek Koşullar.

“Ek koşullar” bu Lisansın şartlarına bir veya daha fazla koşulun istisnasını oluşturarak ilâve edilen şartlardır. Programın tamamına tatbik edilen ek koşullar ilgili kanun kapsamında geçerli olmak koşuluyla bu Lisansa dahil edilmiş kabul edilmelidir. Eğer ek koşullar Programın sadece bir kısmına atfedilmişse, o kısım o koşullar kapsamında ayrıca kullanılabilir, ama Programın tamamı, ek koşullar dikkate alınmaksızın, bu Lisans kapsamındadır.

Kapsanan bir işinin bir kopyasını yaydığınızda, kendi tercihinize bağlı olarak o kopyadan ve istediğiniz herhangi bir kısmından ek koşulları kaldırabilirsiniz. (Belirli durumlarda işi değiştirdiğinizde kaldırılmalarını gerektirecek şekilde ek koşullar yazılmış olabilir.) Kapsanan bir işe sizin tarafınızdan eklenmiş bir malzemeye uygun telif hakları koşullarına sahip olmak veya verebilmek şartıyla ek koşullar koyabilirsiniz.

Bu Lisansın diğer koşullarıyla uyumsuz olmayacak şekilde Kapsanan bir işe eklediğiniz bir malzeme için o malzemenin telif haklarını elinde bulunduranlar tarafından yetkili kılınırsanız bu Lisansın şartlarına şu koşullar kapsamında eklemelerde bulunabilirsiniz:

 1. Bu Lisansın 15 ve 16 nci kısımlarımlarındaki şartlardan farklı olarak taahhütünüzü sınırlandırabilir veya garanti vermeyebilirsiniz; veya
 2. Belirteceğiniz mahsus yasal bildirilerin veya o malzemeye yazarların yaptığı katkıların malzemede veya onu içeren işler tarafından gösterilen Mahsus Yasal Bildirilerde korunmasını şart koşabilirsiniz; veya
 3. O malzemenin kökeni hakkında yanlış veya yalan bilgi verilmesini yasaklayabilir veya o malzemenin değiştirilmiş hâllerinin ve sürümlerinin asıl hâl ve sürümlerinden farklı olduklarını makul şekillerde göstermelerini şart koşabilirsiniz; veya
 4. Malzemenin yazarlarının veya lisans sahiplerinin isimlerinin ilan edilme amacıyla kullanılmasını sınırlandırabilirsiniz; veya
 5. Malzemeyi yayanlardan o malzemenin (veya değiştirilmiş hâl ya da sürümlerinin) lisans sahiplerinin ve yazarlarının mukaveleden doğan ve mukaveleyle alıcıya yüklenen mesuliyet varsayımı çerçevesinde lisanslayanlara ve yazarlarına karşı her türlü zararın ödenmesini ve karşılanmasını talep edebilirsiniz.

Kısıtlayıcı tüm diğer ek koşullar kısım 10 kastı dahilinde “ilave kısıtlama” olarak kabul edilir. Eğer aldığınız Program veya herhangi bir parçası bu Lisansın hükümlerine tabi olduğunu ve ilave kısıtlamalar bulunduğunu belirten bir bildirim taşıyorsa, o koşulu kaldırabilirsiniz. Eğer bir lisans belgesi ilave kısıtlama taşıyor ama bu Lisans kapsamında yeniden lisanslamaya veya yaymaya ruhsat veriyorsa, ilave kısıtlamanın o tür bir yeniden lisanslama veya yayma durumunda devam etmemesi koşuluyla kapsanan bir işe o lisans belgesi hükümlerince malzeme ekleyebilirsiniz.

Kapsanan bir işe bu kısma zıt düşmemek şartıyla koşul eklerseniz, ilgili kaynak dosyalarda o dosyalara hasreden ek koşullarla ilgili bir beyanat veya tatbik edilmesi gereken koşulların nerede bulunabileceğini belirten bir ibare yerleştirmelisiniz.

Kısıtlayıcı veya değil, ek koşullar ayrı yazılan bir lisans biçiminde veya istisnalar olarak belirtilebilir; her iki durumda da yukarıdaki gereklilikler geçerlidir.

Sonlandırma.

Bu Lisansla sağlanan yollar dışında kapsanan bir işi kesinlikle yayamaz ve değiştiremezsiniz. Yaymak veya değiştirmek için aksi her türlü teşebbüs geçersizdir ve bu Lisans kapsamındaki tüm haklarınızı (11 nci kısım 3 nci paragrafta sağlanan patent lisansları dahil) sonlandırır.

Ancak, bu Lisansı ihlâl davranışlarınızı keserseniz, belirli telif hakları sahibinden olan lisansınız (a) telif hakları sahibi sarih ve nihaî olarak sonlandırana kadar geçici olarak ve (b) eğer telif hakları sahibinin ihlâli takiben 60 gün içinde sizi makûl bir yolla ihlâlinizinden haberdar etmemesi halinde daimî olarak iade edilir.

Ayrıca, belirli telif hakları sahibinden olan lisansınız, telif hakları sahibi sizi makûl bir yolla ihlâlinizden haberdar ederse, bu sizin bu Lisansı ihlâlinize dair aldığınız ilk ihbarname ise ve ihbarnameyi aldıktan sonra 30 gün içinde ihlâli durdurursanız, daimî olarak iade edilir.

Bu kısım kapsamında haklarınızın sonlandırılması bu Lisans kapsamında sizden kopyalar veya haklar alan üçüncü kişilerin lisanslarını sonlandırmaz. Eğer haklarınız sonlandırıldıysa ve daimî olarak iade edilmediyse, kısım 10 kapsamında aynı malzeme için yeni lisans almaya ehliyetsiz olursunuz.

Kopya Sahibi Olmak İçin Kabul Gerekmez.

Programın bir kopyasını almak veya çalıştırmak için bu Lisansı kabul etmeniz gerekmez. Kaynaktan kaynağa aktarım yöntemleri sonucu kapsanan bir işin bir kopyasının edinilmesi için aktarılmasına yardımcı olmak da benzer şekilde kabul etmeyi gerektirmez. Ancak, bu Lisans dışında hiçbirşey size kapsanan herhangi bir işin yayılması veya değiştirilmesi izni vermez. Bu Lisansı kabul etmediğiniz taktirde bu eylemler telif hakları ihlâline girer. Bundan dolayı, kapsanan bir işi yayarak veya değiştirerek, öyle yapabilmek için bu Lisansı kabul ettiğinizi dolaylı olarak belirtmiş olursunuz.

Alıcıdan Alanların Downstream Recipients Otomatik Lisanslanması.

Kapsanan bir işi her aktarmanızda, alıcı bu Lisans kapsamında otomatik olarak lisansın ilk sahibinden o işi koşmak, değiştirmek ve yaymak için bir lisans alır. Üçüncü kişileri bu Lisansa uymaya zorlama sorumluğunuz yoktur.

Bir “varlık aktarım işlemi” bir organizasyonun veya kurumun kendisinin veya tüm mallarının kontrolünün başkasına verilmesi, organizasyon veya kurumun alt bölümlere ayrılması, veya organizasyonların birleşmesi işlemidir. Kapsanan bir işin yayılması bir varlık aktarım işlemi sonucunda gerçekleşmişse, işlemin işin bir kopyasını alan tüm halefler önceki paragraf kapsamında ilgili selefin işle ilgili sahip olduğu veya verebildiği tüm lisansları ve ilgili seleften işin Karşılık Gelen Kaynağına (eğer sahipse veya makûl şekilde alabilecekse) sahip olma hakkını da elde eder.

Bu Lisans kapsamında temin ve tasdik edilen hakların kullanımı üzerine başka herhangi bir kısıtlama getiremezsiniz. Örneğin, bir lisans ücreti, işletme payı, veya bu Lisans kapsamında temin edilen hakların kullanımı için başka herhangi bir ücret yükleyemezsiniz ve Programı veya herhangi bir parçasını yaparak, kullanarak, satışa çıkararak veya ithâl ederek import patent haklarının ihlâl edildiğini iddia eden çapraz cross-claim ya da karşı dava counterclaim dahil dava açamazsınız. Patentler.

Bir “iştirakçi” Programın veya Programı temel alan bir işin bu Lisans kapsamında kullanımına ruhsat veren telif hakları sahibidir. Bu veçhile lisanslanan işe iştirakçinin “iştirakçi sürümü” denir.

Bir iştirakçinin “aslî patent mülkiyeti” iştirakçinin sahip olduğu ya da iştirakçi tarafından şu anda kontrol edilen veya ileride kontrol edilecek olan ve bu Lisans tarafından izin verilen iştirakçi sürümünün yapılması, kullanılması veya satılması yoluyla bir anlamda ihlâl edilecek olan ama iştirakçi sürümünün sadece değiştirilmesi sonucu ihlâl edilmesini ttüm patent mülkiyetidir. Bu tanımın amacı gereği, “kontrol” bu Lisansın gerekleri ile uyumlu bir biçimde patent alt lisansları verme hakkını içerir.

Her iştirakçi size iştirakçinin aslî patent mülkiyeti dahilinde iştirakçi sürümünü yapmak, kullanmak, satmak, satılığa çıkarmak, ithâl etmek, koşmak, içeriğini değiştirmek ve yaymak için size has olmayan, cihanşümul ve işletme payı içermeyen patent lisansı sağlar.

Takip eden üç paragrafta, bir “patent lisansı” bir patenti mecburi olarak tatbik ettirmemek için ismi konmamış her türlü hususi mukavele ve taahhütü (bir patenti tatbik etmek için hususi izni veya patent ihlâlinden dolayı dava etmeme aktini) ifade eder. Bir üçüncü kişiye böyle bir patent lisansını vermek o üçüncü kişiye karşı patentin tatbiki zorunluluğunu kaldıracak bir mukavele yapma veya taahhütte bulunma anlamına gelir.

Bilinçli olarak bir patent lisansına dayanarak kapsanan bir işi taşırsanız ve işin Karşılık Gelen Kaynağı umuma açık bir ağ sunucusu veya diğer kolayca erişilebilir yollardan ücretsiz ve bu Lisansın şartları kapsamında umuma açık olmazsa, ya (1) Karşılık Gelen Kodu bahsi geçen şekilde açık olmasını sağlamalısınız, ya (2) kendinizi o iş için patent lisansının sağladığı yarardan mahrum kılmayı ayarlamanız, ya da (3) bu Lisansın gerektirdikleriyle uyumlu bir biçimde patent lisansını alıcıdan alanlar için genişletmeniz gerekir. “Bilinçli olarak dayanmak” patent lisansına rağmen kapsanan işi bir ülkede yaymanızın veya alıcınızın kapsanan işi bir ülkede kullanmasının o ülkede varolan ve geçerli olduğuna inandığınız bir veya daha fazla patenti ihlâl edeceği fiilî bilgisine sahip olmanız demektir.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

Bir patent lisansı, kapsamında bu Lisansla sağlanan hakların bir veya daha fazlasını taşımıyorsa, kullanılmasını yasaklıyorsa veya kullanılmamasını şart koşuyorsa “ayrımcıdır”. Eğer yazılım dağıtma işinde olan üçüncü bir kişiyle işi taşıma eyleminizin kapsamı dahilinde üçüncü kişiye ödeme yaptığınız ve kapsanan işi sizden alacak kişilere (a) tarafınızdan taşınmış kapsanan iş kopyalarıyla (veya onlardan yapılan kopyalarla) ilgili veya (b) kapsanan işi içeren belirli ürün veya derlemeler için ve onlarla ilgili ayrımcı bir patent lisansı veren bir mukavele yapmışsanız, siz o anlaşmaya girmemişseniz veya o patent lisansı 28 Mart 2007′den önce verilmemişse, kapsanan bir işi taşıyamazsınız.

Bu Lisanstaki hiçbirşey ima edilen herhangi bir lisans veya ihlâl savunmasını uygulanabilir patent kanunları kapsamı dışında hariç tutuyor veya sınırlıyormuş gibi algılanmamalıdır.

Başkalarının Özgürlüğünü Teslim Etmeme.

Eğer size bu Lisansın şartlarıyla uyuşmayan bazı zorunluluklar yüklenirse (bir mahkeme kararı, mukavele veya başka suretle), bu zorunluluklar sizi bu Lisansın şartlarından muaf kılmaz. Eğer kapsanan bir işi bu Lisans kapsamında ve süresince sürekli olarak karşılayabilecek şekilde taşıyamıyorsanız, bunun sonucu olarak, onu taşıyamazsınız. Örneğin, Programı taşıdıklarınızdan telif hakkı ücreti almanızı zorunlu kılan şartları kabul ettiyseniz, hem o şartları hem de bu Lisansı yerine getirmenin tek yolu Programı taşımaktan tamamen çekilmektir.

GNU Affero GPL (Genel Kamu Lisansı) ile Kullanım.

Bu Lisansın koşullarıyla ilintili olarak, kapsanan herhangi bir işi GNU Affero GPL’nin (Genel Kamu Lisansı) 3 nci sürümüyle lisanslanmış bir işle birleştirip veya bağlayıp tek bir birleştirilmiş iş ortaya çıkarabilir ve sonuçta ortaya çıkan işi taşıyabilir veya devredebilirsiniz. Bu Lisansın koşulları kapsanan iş olan kısma tatbik edilmeye devam edecektir, ama GNU Affero GPL’nin (Genel Kamu Lisansı) bir ağ üzerinden etkileşimle ilgili olan 13 nci kısmı birleşime tatbik edilecektir.

Bu Lisansın Gözden Geçirilmiş Sürümleri.

Free Software Foundation zaman zaman GNU GPL’nin (Genel Kamu Lisansı) gözden geçirilmiş veya yeni sürümlerini yayımlayabilir. Bu yeni sürümler temel düşünce olarak şu andaki sürüme benzer olacaktır, ancak detayları yeni problemleri veya kaygıları gidermek amacıyla farklı olabilir.

Her sürüme onu diğerlerinden ayıran bir sürüm numarası verilir. Eğer Program GNU GPL’nin (Genel Kamu Lisansı) belirli bir sürümü “veya daha sonraki sürümlerinden biri” kapsamında olduğunu belirtiyorsa, o belirli sürümün veya Free Software Foundation tarafından daha sonra yayımlanan herhangi bir sürümün şart ve koşulları kapsamında hareket edebilirsiniz. Eğer Program GNU GPL (Genel Kamu Lisansı) için herhangi bir sürüm numarası belirtmezse, Free Software Foundation tarafından yayımlanan herhangi bir sürümü seçebilirsiniz.

Eğer program bir vekilin GNU GPL’nin (Genel Kamu Lisansı) hangi ileriki sürümlerinin kullanılabileceğine bir vekilin karar verebileceğini belirtiyorsa, o vekilin bir sürümün kabulüne dair umumî beyanatı sizi Program için o sürümü seçmeye kalıcı olarak yetkili kılar.

Daha sonraki lisans sürümleri size ek veya farklı izinler verebilir. Ancak, daha sonraki bir sürüme göre hareket etme kararınız sonucunda hiç bir müellif veya telif hakları sahibi üzerine ek mecburiyetler yüklenmez.

Garanti Feragatnamesi.

PROGRAM İÇİN, İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HERHANGİ BİR GARANTİ YOKTUR. AKSİ YAZILI OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA BAŞKA ŞAHISLAR YAZILIMI “OLDUĞU GİBİ”, SATILABİLİRLİĞİ VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE AŞİKAR VEYA ZIMNEN HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN DAĞITMAKTADIRLAR. YAZILIMIN KALİTESİ VEYA PERFORMANSI İLE İLGİLİ TÜM RİSKLER SİZE AİTTİR. YAZILIMIN KUSURLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIĞINDA DAHİ, HERHANGİ BİR KUSURDAN DOĞABİLECEK OLAN GEREKLİ BÜTÜN SERVİS, TAMİR VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SİZE AİTTİR.

Mesuliyetin Sınırlanması.

İLGİLİ KANUNUN İCBAR ETTİĞİ VEYA YAZILI ANLAŞMA DAHİLİNDEKİ DURUMLAR HARİCİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA YUKARIDA İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE YAZILIMI DEĞİŞTİREN VEYA AKTARAN HERHANGİ BİR KİŞİ, YAZILIMIN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI (VEYA VERİ KAYBI OLUŞMASI, VERİNİN YANLIŞ, KULLANIŞSIZ, KULLANILAMAZ VEYA BOZUK HALE GELMESİ, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ZARARA UĞRAMASI VEYA YAZILIMIN BAŞKA YAZILIMLARLA BERABER ÇALIŞMAYI BAŞARAMAMASI) YÜZÜNDEN OLUŞAN GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR ZARARDAN, BÖYLE BİR TAZMİNAT TALEBİ TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA İLGİLİ KİŞİYE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU DEĞİLDİR.

Kısım 15 ve 16′nın Yorumlanması.

Eğer yukarıda belirtilen garanti feragatnamesi ve taahhüt sınırları şartları dikkate alınarak yerel ortamda yasal etki dahilinde uygulanamıyorsa, konuyu ele alan mahkemeler, Programın bir kopyası ile birlikte bir ücret karşılığı olarak bir garanti veya mesuliyet kabulü gelmediği taktirde, Programla ilintili tüm bireysel mesuliyetlerden tam bir feragata en yakın yerel kanunları uygulamalıdır.

GNU GPL version 3 İngilizce

GNU GPL v3

GNU GPL(Genel Kamu Lisansı) versiyon 3 İngilizce Resmi ve Gayrı resmi Türkçe metni aşağıdaki gibidir. İngilizce Resmi Metni (Kaynak adresi FSF GPL) :

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works. The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things. To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it. For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions. Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users. Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.
“This License” refers to version 3 of the GNU General Public License. “Copyright” also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks. “The Program” refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as “you”. “Licensees” and “recipients” may be individuals or organizations. To “modify” a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a “modified version” of the earlier work or a work “based on” the earlier work. A “covered work” means either the unmodified Program or a work based on the Program. To “propagate” a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well. To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying. An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.
1. Source Code.
The “source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. “Object code” means any non-source form of a work. A “Standard Interface” means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language. The “System Libraries” of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A “Major Component”, in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it. The “Corresponding Source” for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work. The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source. The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.
2. Basic Permissions.
All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law. You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you. Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.
3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.
No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures. When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.
4. Conveying Verbatim Copies.
You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program. You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.
5. Conveying Modified Source Versions.
You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:
 • a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
 • b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to “keep intact all notices”.
 • c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
 • d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.
A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.
6. Conveying Non-Source Forms.
You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:
 • a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
 • b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
 • c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
 • d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
 • e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.
A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work. A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, “normally used” refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product. “Installation Information” for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made. If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM). The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network. Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.
7. Additional Terms.
“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions. When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission. Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:
 • a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
 • b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
 • c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
 • d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
 • e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
 • f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.
All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions” within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying. If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms. Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.
8. Termination.
You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11). However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation. Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice. Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.
9. Acceptance Not Required for Having Copies.
You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.
10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.
Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License. An “entity transaction” is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts. You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.
11. Patents.
A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's “contributor version”. A contributor's “essential patent claims” are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, “control” includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License. Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version. In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To “grant” such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party. If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. “Knowingly relying” means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid. If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it. A patent license is “discriminatory” if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007. Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.
12. No Surrender of Others' Freedom.
If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.
13. Use with the GNU Affero General Public License.
Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.
14. Revised Versions of this License.
The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program. Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.
15. Disclaimer of Warranty.
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. Limitation of Liability.
IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
17. Interpretation of Sections 15 and 16.
If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee. END OF TERMS AND CONDITIONS

GNU Projeleri Listesi

gnu-head
 • 3DLDF - 3D drawing package
 • ACM - Aerial combat simulation game
 • Abdabi - Service discovery system for DotGNU
 • Aeneas - the GNU package for the design and simulation of submicron semiconductor devices.
 • Aetherspace - Project to produce a multiplayer game
 • Anubis - Processes outgoing mail
 • Archimedes - Software for designing and simulating submicron semiconductor devices
 • Aspell - Spell checker
 • Autoconf - Produces shell scripts which automatically configure source code
 • Autogen - Automated program and text generation
 • Automake - Generates Makefile.in files
 • BPEL2oWFN - translates a web service expressed in BPEL into an oWFN
 • Barcode - Converts text strings to printed bars
 • Bash - Shell of the GNU operating system
 • Bayonne - GNU telephony server
 • Bazaar Version Control - distributed version control
 • Bc - Interactive algebraic language
 • Binutils - Collection of binary utilities
 • Bison - Replacement for the parser generator 'yacc'
 • Calendula - Fund-raising/contact management software for non-profits
 • Cfengine - Maintains configuration of a heterogenous UNIX network
 • Chess - Chess game
 • Common C++ - Highly portable C++ class library
 • Cpio - Archiver that handles various types of cpio and tar archives
 • DJGPP - GCC, G++, and GNU utilities for DOS
 • DMD - Service manager that's a replacement for SysV-init
 • Denemo - Graphical music notation program
 • Dia - GTK-based diagram drawing program
 • Dico - a flexible modular implementation of DICT server (RFC 2229).
 • Diffutils - Finds differences between and among files
 • Dionysus - a local machine search engine for universal constants and parameters of scientific and engineering relevance.
 • Dominion - Multi-player role-playing simulation
 • Double Choco Latte - System for tracking bugs, changes, enhancements, and requests for software
 • EDMA - Modular development environment
 • EPrints - Online information archiving system
 • Ecc - Elliptical curve class library
 • Ed - Line-oriented text editor
 • Electric VLSI Design System - CAD electrical circuit design system
 • Emacs - Extensible, real-time editor
 • Epsilon - Strongly-typed omega-order programming language
 • Findutils - Tools to find files and to operate on groups of files
 • Forum - Web-based groupware system
 • FreeDink - Free enhancement of the Dink Smallwood game engine
 • FreeIPMI - Intelligent platform management system
 • Freefont - Free UCS outline fonts
 • GCC - GNU Compiler Collection
 • GCL - Compiler and interpreter for Common Lisp
 • GIFT - Content based image retrieval system
 • GIMP - GNU image manipulation program
 • GLPK - GNU Linear Programming Kit
 • GLUE - GNU Internet groupware project
 • GLib - Core library that forms the basis of GTK+ and GNOME
 • GNAT - A complete Ada95 compilation system
 • GNOWSYS - Hybrid database server with a kernel for semantic computing
 • GNU Alive - Automatic login and keep-alive utility for Internet connections.
 • GNU Classspathx - Unfinished free implementation of the Java extension libraries
 • GNU Font Editor - Graphical font editor
 • GNU GLOBAL - Source code tag system for C, C++, Java, and Yacc
 • GNU GRUB - GNU GRand Unified Bootloader
 • GNU Generic Security Service - Libgss - Implementation of the Generic Security Service API
 • GNU Gnash - Flash Movie Player
 • GNU Libidn - Internationalized string preparation library
 • GNU MAC Changer - Is a utility to manipulate a MAC address
 • GNU Messenger - Secure messaging system
 • GNU PDF - set of libraries and programs to manage the PDF file format
 • GNU POC - manages smartcard passwords
 • GNU Pascal - Pascal compiler of the GNU Project
 • GNU Pipo - A GNU Bulletion Board System
 • GNU Proxyknife - Validate free proxies for users behind firewalls
 • GNU R - a language and environment for statistical computing and graphics.
 • GNU SASL - SASL network authentication library
 • GNU SQL - Database management system
 • GNU Smalltalk - Implementation of the Smalltalk object oriented language
 • GNU Solfege - Eartraining program for GNOME
 • GNU Songanizer - Script to organize a directory containing ogg and mp3 files.
 • GNU Source-highlight - This program, given a source file, produces a document with syntax highlighting.
 • GNU Spool - a spooling system which can support any type of printer and printer interface.
 • GNU TeXmacs - Scientific text editor
 • GNU Teseq - a tool for analyzing files that contain control characters and terminal control sequences.
 • GNU fdisk - Is a libparted-based partitioning tool
 • GNU ghostscript - Interpreter for the Postscript and PDF graphics languages
 • GNU go - Plays the game of Go
 • GNU libmatheval - Library for evaluating mathematical expressions
 • GNU lightning - Generates assembly language code at run-time
 • GNU robots - Real-time game
 • GNU sauce - Anti-spam server
 • GNU tar - Creates tar archives
 • GNU trueprint - Prints source code to PostScript printers
 • GNUCash - Personal and small business money-management software
 • GNUMP3d - A light-weight audio server
 • GNUMed - Software for a paperless medical practice
 • GNUbik - 3D Rubik's cube game
 • GNUcap - A general purpose circuit simulator
 • GNUe Application Server - Project to develop a complete ERP system - Application Server.
 • GNUjump - SDLjump is a simple game where your goal is to keep jumping to upper falling platforms in order to avoid touching the lower part of the screen.
 • GNUnited Nations - a build system for www.gnu.org translations.
 • GNUs - Emacs newsreader
 • GNUstep - A graphical, object oriented programming environment
 • GNUtls - A library implementing TLS 1.0 and SSL 3.0 protocols
 • GOOPS - Object-oriented extension to 'guile'
 • GSL - Routines for numerical computing
 • GTK+ - GNU toolkit for X windows development
 • GTS - Functions for 3D surfaces meshed with interconnected triangles
 • GUSS - Hardware simulator for debugging
 • Gcal - Is a program for calculating and printing calendars, and is the GNU implementation of the universally known cal and calendar programs.
 • Gcompris - Educational suite for children from 2 to 10
 • Gcron - Replacement for Vixie cron
 • Gdb - GNU Debugger
 • Gdbm - Replacement for the 'dbm' and 'ndbm' libraries
 • Gengetopt - Generates a C function that parses and validates command line options
 • Gettext - Tools to produce multi-lingual messages
 • Ggradebook - Fully-featured GNU gradebook
 • Gnats - Bug tracking system
 • Gnatsweb - Web interface to the GNU bug management system
 • Gnochive - GUI frontend for multiple archivers
 • Gnome - The GNU desktop
 • Gnotepad+ - HTML and text editor
 • Gnumeric - Math program intended to replace commercial spreadsheets
 • Gnutrition - Nutrition analysis software
 • Gnuzilla / IceCat - GNU version of popular web browser
 • Goldwater - Middleware component of the DotGNU project
 • Gorm - Graphic Object Relationship Modeler
 • Gperf - Generates a hash function
 • Greg - Software testing framework
 • Grep - Finds lines that match entered patterns
 • Gretl - Software for econometric analysis
 • Gtick - Digital metronome
 • Gtypist - Typing tutor program
 • Guile - GNU extensibility library
 • Guile-gnome - Helps Scheme programmers develop visual applications
 • Httptunnel - Creates a data path in HTTP requests
 • Hyperbole - Information and text management program
 • Idutils - Tools for indexing
 • Indent - C source beautifier
 • Inetutils - Collection of common network programs
 • Jacal - Mathematics program
 • Kawa - Scheme and Emacs Lisp on a Java VM
 • Less - Display paginator
 • LibCVS - Provides CVS functionality in library form
 • Libgcrypt - Cryptographic library
 • Libiconv - Converts between character encodings
 • Libtasn1 - the ASN.1 library used by GnuTLS, GNU Shishi and some other packages.
 • Lilypond - Music typesetter
 • Mailman - Manages discussion lists
 • Mailutils - A set of libraries and programs for handling e-mail messages
 • Melting - Nearest-neighbor compilation of nucleic acid hybridation
 • Midnight Commander - Unix file manager
 • Mifluz - Full text inverted index query library
 • Mll2html - Converts a mailing lists file to an HTML file
 • Motti - Multiplayer, networked strategy game
 • Mtools - Lets Unix systems work with DOS files
 • Mule - Multilingual text editor for Emacs
 • Nana - Library for assertion checking and logging in GNU C/C++
 • Nano - Pico clone for *NIX
 • Nautilus - File manager and graphical shell
 • Ncurses - Displays and updates text on text-only terminals
 • Nettle - Cryptographic library
 • Ocrad - OCR program based on feature extraction
 • Octave - High-level language for numerical computations
 • Oleo - Lightweight spreadsheet program
 • PCB - Designs printed circuit board layouts
 • PHP GroupWare - Groupware suite
 • PIPS - Converts data between formats
 • PSPP - Statistics package
 • Panorama - Framework for 3D graphics production
 • Paperclips - Webserver and dynamic content container
 • Patch - Applies a patch to a file
 • Patchwork - Utility for rapid patch development and submission
 • Paxutils - Tool to manage file archives
 • Pies - Program Invocation and Execution Supervisor
 • Plotutils - Plotting and graphics utilities
 • Proto - Tools to find function prototypes
 • Psychosynth - an interactive modular soft-synth.
 • Pth - GNU Portable Threads library
 • Ptx - Index generator
 • Qexo - XQuery to Java compiler
 • Quagga - Back-end software for the FSF's Directory of Free Software
 • Queue - Batch processing and local rsh replacement system
 • RCS - Version control and project management software
 • RPGE - an engine for 2D role playing games.
 • Radius - Remote authentication and accounting system
 • Readline - Lets users edit command lines as they are typed in
 • Recode - Front end to the 'recode' translation library
 • RefTeX - a specialized package for support of labels, references, citations, and the indices in LaTeX.
 • Rush - Restricted User Shell with sophisticated configuration files.
 • SIP Witch - a pure SIP-based office telephone call server that offers generic business telephone system features.
 • SXML - Defines and implements a mark-up language
 • Screen - Runs separate screens on a single terminal
 • Sed - A stream-oriented non-interactive text editor
 • Serveez - Server framework
 • Shared Memory Manager - access all shared memory
 • Sharutils - Creates and helps unpack shell archives
 • Shtool - The GNU portable shell tool
 • SmartEiffel - Eiffel compiler
 • Snug - Project to develop a free version of Java Swing
 • Sovix - PHP-based, semantic website revision system
 • SpeedX - Racing game
 • Termutils - Programs for controlling terminals
 • Texinfo - Produces manuals, ASCII text, and on-line documentation
 • Thales - IRC to MySQL gateway
 • The GNU Objective C Class Library - The GNU Objective C Class Library (libobjects) is a library of general-purpose, non-graphical Objective C objects
 • Time - Reports the user, system, and real time used by a process
 • ToutDoux - Project manager
 • Units - Unit conversion and calculation
 • VCD Imager - Free software (Super) video CD authoring solution
 • Wget - Retrieves files from the Web
 • Which - Prints out full path of execuatbles
 • Window Maker - Window manager for X Window System
 • Xboard - Graphical chessboard
 • Xhippo - Playlist manager
 • Xmorph - Image morphing program
 • Xnee - Records, distributes, and replays X11 protocol data
 • Zebra - Implementation of routing protocols
 • Zile is Lossy Emacs - An Emacs clone.
 • a2ps - Any to PostScript filter
 • acct - GNU system accounting utilities
 • adns - Resolver library for C and C++ programs
 • aroundme - Social networking and team interaction software
 • auctex - Integrated environment for editing LaTeX and TeX files
 • avl - Library for balanced binary trees
 • beacon - Simple date and category-driven Web publishing system
 • bool - Utility for matching boolean queries in text
 • ccAudio2 - Library and software for manipulating audio data
 • ccrtp - RTP stack
 • ccscript - C++ class framework for creating a virtual machine execution system
 • cflow - Charts control flow within source code
 • cgicc - C++ class library for writing CGI applications
 • cim - Compiler for the programming language Simula
 • classpath - Free core class libraries for the Java programming language
 • clisp - ANSI Common Lisp compiler, debugger, and interpreter
 • combine - Extensible file matching and filtering
 • cons - 'Make' replacement
 • coreutils - Collection of basic file, shell and text manipulation utilities
 • cssc - Free clone of SCCS
 • dap - Statistics and graphics package
 • ddd - Graphical front end for command line debuggers
 • ddrescue - Data recovery tool
 • dejaGnu - Framework to test programs
 • diction - Checks text for readability and bad usage
 • dr. geo - Builds geometric figures
 • emms - Emacs multimedia system
 • enscript - Converts ASCII files to PostScript
 • ferret - GNU data modeller
 • fhp - m4 macro for creating Web pages
 • fontutils - Converts between font formats and creates fonts
 • fribidi - Free implementation of the Unicode Bidirectional (BiDi) Algorithm
 • g++ - C++ compiler
 • gama - Geodetic network adjustment program
 • gawk - String manipulation language
 • gcjwebplugin - Browser plugin that executes Java applets
 • gengen - A parameterized-text-generator generator based on a template
 • gforth - Free implementation of the ANS Forth language
 • gfortran - Fortran compiler
 • gleem - Library of 3D widgets
 • gmp - The GNU Multiple Precision Arithmetic Library
 • gnotary - Project to produce a digital notary service
 • gnu-arch - Revision control system
 • gnu-crypto - Project to produce a full set of Java cryptographic tools
 • gnuae - Software to produce alternative energy systems
 • gnubg - Plays and analyzes backgammon games and matches
 • gnubiff - Mail notification program
 • gnucomm - GNU telecommunications project
 • gnuit - Tools for simple, daily file and system management tasks
 • gnulib - GNU portability library
 • gnumach - Microkernel of the GNU system
 • gnunet - Anonymous peer-to-peer file-sharing
 • gnupg (GPG) - Complete implementation of the OpenPGP Internet standard
 • gnupod - Lets you use an iPod under GNU/Linux
 • gnuradio - Software to create digital radio signals
 • gnuschool - Is a web application for educators, students, and school administrators.
 • gnushogi - Japanese version of chess
 • gnuskies - Project to create a free version of the xephem program
 • gnusound - Multitrack sound editor for Gnome
 • gnusysutils - Planned group of utilities for system administrators
 • gpaint - GNOME paint program
 • gprolog - Prolog compiler
 • groff - Document formatting system
 • guile-dbi - Guile database abstraction layer
 • guile-gtk - Guile language bindings for Gtk+ version 1.2
 • gurgle - Formerly the GNU Report Generator
 • gv - Frontend for ghostscript
 • gvpe - Secure vpn network among multiple nodes over an untrusted network
 • gzip - Compresses and decompresses files
 • hOpla - Link between XML files and SQL databases
 • halifax - Client applications suite for fax applications
 • hello - GNU version of "Hello, world!"
 • hp2xx - Reads and converts HP-GL files to various formats
 • hurd - Project GNU's replacement for the Unix kernel
 • intlfonts - Fonts for all characters Emacs 20 can handle
 • java2html - Translates Java files to HTML
 • jel - Compiler for simple expressions into Java byte code
 • jwhois - Internet whois client
 • libc - Library for use with GNU/Hurd and GNU/Linux
 • libcdio - Encapsulates CD-ROM reading and control
 • libextractor - Extracts metadata information from files
 • libffcall - Builds foreign function call interfaces in embedded interpreters
 • libmicrohttpd - GNU library
 • libopts - AutoOpts option parser library that supports stand alone config files
 • libsigsegv - Library for handling page faults
 • libtool - Generic library support script
 • libunistring - a library provides functions for manipulating Unicode strings and for manipulating C strings according to the Unicode standard.
 • libxmi - Library for rasterizing 2-D vector graphics
 • liquidwar6 - Liquid War 6 is a unique multiplayer wargame.
 • lsh - Free implementation of the SSH protocol
 • m4 - Macro processor
 • make - Generates executables and other non-source programs
 • marst - Algol to C translator
 • maverik - Virtual reality micro kernel
 • mcron - Vixie cron replacement
 • mcsim - Simulation software for designing, analyzing and calibrating mathematical models
 • mdk - Emulator and development environment for Knuth's MIX computer
 • miscfiles - Collection of various files
 • mit-scheme - MIT/GNU Scheme programming language
 • moe - A powerful and user-friendly text editor
 • muse - Emacs mode for publishing in various modes
 • orgadoc - Helps organize documentation
 • osip - Library supporting the Session Initiation Protocol
 • parted - Manipulates disk partitions
 • phantom security - Home security system
 • phantom_home - Home automation system
 • phpgrabcomics - Retrieves and saves comics from the Web
 • polyxmass - Mass spectrometric framework for simulation and analysis of mass spectrometric data of (bio-)polymers
 • protoize - Creates or removes prototypes from C code
 • rottlog - Replacement for Red Hat's 'logrotate.'
 • sather - Object-oriented language
 • shishi - Free implementation of the Kerberos 5 network security system
 • slib - Portable scheme library
 • sourceinstaller - Graphical tool for source package configuration, installation, tracking and removal
 • spacechart - Displays the stars in space in 3D
 • speex - Speech compression format
 • spell - Spell checker
 • src-highlite - Turns source code into a file with syntax highlighting
 • stow - Manages installation process
 • superopt - Finds the shortest instruction sequence for a given function
 • swbis - Extensions to the POSIX packaging standard
 • talkfilters - Translates English text into dialects
 • tramp - Remote file editing software
 • unrtf - Converts from RTF to other formats
 • userv - Security boundary tool
 • uucp - File copying program
 • wdiff - Front end to GNU 'diff'
 • womb - Repository for homeless code
 • xaos - Real-time fractal zoomer
 • xlogmaster - Monitors logfiles and devices

Yumurta Zamanlayıcı

Yumurta zamanlayıcısı lezzetli ve tam kıvamında yumurtalar hazırlaması için yazılmıştır.Yapmanız gereken ilk önce yumurta suyunu kaynatıp daha sonra "Yumurta Zamanlayıcı"sını çalıştırmak.Seçtiğiniz yumurta kıvamına göre size altını kapatmanız gerektiği uyarısını bilgisayarınız "beep" sesi ile verecektir.

Yumurta pişirmenin incelikleri hakkında bilgi almak için buradan

Programı indirmek için ise buradan

$ python yumurta.py komutu ile programı çalıştırabilirsiniz.

Programın kaynak kodları:


#!/usr/bin/env python

-- coding:utf-8 --

"Yazan: Emre ERYILMAZ"

"Tarih: 28 Aralık 2009"

"İletişim: emre.eryilmaz@linux.org.tr "

"web adresi: http://webs.homelinux.com"

"Bu program size tam kıvamında yumurtalar hazırlaması için hazırlanmıştır."

import time

class yumurta(object): def init(self): self.ekran()

def rafadan(self): time.sleep(180) print "\a\a\a\a","Rafadan yumurtanız Hazır,Afiyet olsun." def kayisi(self): time.sleep(300) print "\a\a\a\a","Mis gibi Kayısı yumurtanız Hazır,Afiyet olsun." def kati(self): time.sleep(720) print "\a\a\a\a","Katı yumurtanız Hazır,Afiyet olsun." def ekran(self): now=time.strftime("%H:%M:%S") print "Sistem Saati",": ",now print "\nYumurta Zamanlayıcısı\nProgram Önerisi:Lütfen ilk önce suyu kaynatın, daha sonra yumurtayı ilave edip programı başlatın ve seçiminizi yapın.\n\n"

print "(1) Rafadan Yumurta" print "(2) Kayısı Yumurta" print "(3) Katı Yumurta\n\n" soru=input("Lütfen yumurta seçimini yapın: ") if soru==1: self.rafadan() elif soru==2: self.kayisi() elif soru==3: self.kati() else: print "Lütfen seçim yapın"

yumurta()

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Python ile Alarm Programı

Bu program televizyonlardaki alarm sisteminin bilgisayarda olan versiyonudur.Kaç saat ve kaç dakika sonra çalmasını ( bu programda sizi radyo uyandıracak) istiyorsanız giriyorsunuz.Sizin belirttiğiniz süre sonunda bilgisayarınızda tarayıcıda açılacak ve karşınıza AOL radyo çıkacak.Umarım uyanırsınız :)

Programı indirmek için buradan

$python alarm.py komutu ile programı çalıştırabilirsiniz.

Programın kaynak kodları ise aşağıdaki gibi:


#!/usr/bin/env python

-- coding:utf-8 --

"Yazan: Emre ERYILMAZ"

"Tarih: 28 Aralık 2009"

"İletişim: emre.eryilmaz@linux.org.tr "

"web adresi: http://webs.homelinux.com"

"Bu program televizyonlardaki alarm sisteminin bilgisayarda olan versiyonudur.Kaç saat ve kaç dakika

sonra çalmasını( bu programda sizi radyo uyandıracak) istiyorsanız giriyorsunuz.Sizin belirttiğiniz

süre sonunda bilgisayarınızda tarayıcıda açılacak ve karşınıza AOL radyo çıkacak.Umarım uyanırsınız:)"

import time,webbrowser

now=time.strftime("%H:%M:%S")

print "Sistem Saati",": ",now print "\n\n"

soru=input("Lütfen alarm saatini girin: ")

soru1=input("Lütfen alarm dakikasını girin: ")

ara=(soru3600)+(soru160)

time.sleep(ara)

webbrowser.open("http://player.play.it/player/aolPlayer.html")

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------