Virtualhostlar için webalizer

Sisteminizde birden çok siteye webalizer istatistiklerini sunmak istiyorsanız bunu birkaç konfigurasyonla yapabiliriz.Örneğin sunucuda " virtual1.example.com" ve " virtual2.example.com " adında iki virtualhostumuz olsun.Bu hostların log dosyaları " /var/log/httpd/virtual1-access_log" ve " /var/log/httpd/virtual2-access_log " olsun. İlk önce sisteminizde "webalizer" kurulu değil ise kurun:

# yum install webalizer

Webalizer sisteme kurulduktan sonra " /etc/webalizer.conf " konumunda konfigurasyon dosyası bulunur.Bizim sistemimizde birden çok site barınacağı için her site için ayrı bir konfigurasyon dosyası oluşturacağız.Bu dosyaları düzenli bir şekilde tutmak için bir klasör oluşturup onun içinde bulunduralım.

# mkdir /etc/webalizer #mv /etc/webalizer.conf /etc/webalizer/webalizer.conf.example (Eski ayar dosyasını örnek olarak saklayalım) #touch /etc/webalizer/virtualhost1.conf (birinci sitemiz için ayar dosyasımızı oluşturduk.) #touch /etc/webalizer/virtualhost2.conf (İkinci sitemiz için ayar dosyamızı oluşturduk) #mkdir /var/www/virtual1/stats (İstatiskleri yayınlayacağımız dizini oluşturduk.) #mkdir /var/www/virtual2/stats

Artık sitelerimiz için ayarları dosylarına girebiliriz.

virtual1.conf :

LogFile /var/log/httpd/virtual1-access_log OutputDir /var/www/virtual1/stats HistoryName /var/lib/webalizer/virtual1.hist Incremental yes IncrementalName /var/lib/webalizer/virtual1.current HostName virtual1.example.com PageType htm* PageType cgi PageType php PageType shtml DNSCache /var/lib/webalizer/dns_cache.db DNSChildren 10 Quiet yes FoldSeqErr yes HideURL *.gif HideURL *.GIF HideURL *.jpg HideURL *.JPG HideURL *.png HideURL *.PNG HideURL *.svg HideURL *.SVG SearchEngine yahoo.com p= SearchEngine google.com q= SearchEngine msn.com MT= SearchEngine bing.com q=

virtual2.conf :

LogFile /var/log/httpd/virtual2-access_log OutputDir /var/www/virtual2/stats HistoryName /var/lib/webalizer/virtual2.hist Incremental yes IncrementalName /var/lib/webalizer/virtual2.current HostName virtual2.example.com PageType htm* PageType cgi PageType php PageType shtml DNSCache /var/lib/webalizer/dns_cache.db DNSChildren 10 Quiet yes FoldSeqErr yes HideURL *.gif HideURL *.GIF HideURL *.jpg HideURL *.JPG HideURL *.png HideURL *.PNG HideURL *.svg HideURL *.SVG SearchEngine yahoo.com p= SearchEngine google.com q= SearchEngine msn.com MT= SearchEngine bing.com q=

Böylece ayarlarımızı dosyalarımıza işledik.Şimdi istatistiklerimizi cron düzenli bir şekilde yenilenen hale getirelim. " /etc/cron.daily/webalizer " dosyasını aşağıdaki gibi değiştirin :

/etc/cron.daily/webalizer :

#!/bin/bash if [ -s /var/log/httpd/virtual1-access_log ]; then /usr/bin/webalizer -Q -c /etc/webalizer/virtual1.conf fi if [ -s /var/log/httpd/virtual2-access_log ]; then /usr/bin/webalizer -Q -c /etc/webalizer/virtual2.conf fi

Bu konfigurasyonu da yaptıktan sonra ilk istatistiklerimizi aşağıdaki komut ile oluşturalım :

# for i in /etc/webalizer/*.conf; do webalizer -c $i; done

" /etc/httpd/conf.d/webalizer " dosyasındaki ayarlarınızı düzelttikten sonra tarayıcıdan istatistiklere http://virtual1.example.com/stats ve http://virtual2.example.cpm/stats adreslerinden bakabiliriz.

Comments