Tivibu,TTNET ve Rekabet Kurulu

Geçtiğimiz yıl birkaç Linux kullanıcısının Rekabet Kurulu'na Tivibu'nun Linux üzerinde çalışmadığı hakkında şikayette bulunmuştu(Şikayet sonunda çıkan kararın pdf hali için buradan). Bu şikayeti ve çıkan kararı google'da tesadüfen gezinirken keşfetmiştim.Kısaca Rekabet Kurulu verdiği kararda TTNet'in uygulaması olan Tivibu'nun Moonlight ile Linux üzerinde çalışabildiğine ve Linux platformunda bir sorun olmadığına karar vermiş.Fakat deneyen Linux kullanıcıları biliyor ki bu bahsi geçen uygulama Moonlight ile çalışmamakta.Tivibu'nun Linux için client'ı yok ve Linux üzerinde Tivibu çalıştırmak (birkaç kişi bunu başarmış ) deveye hendek atlatmak gibi.

Özet olarak bu şikayeti gördükten sonra birde ben şikayette bulundum.Moonlight ile bu uygulamanın çalışmadığı hakkında ve yine google'da tesadüfen çıkan kararı gördüm.Kararı paylaşıyorum,karar biraz manidar.İlk şikayetin ardında çalışan uygulama şimdi çalışmaz  olmuş ve bu da Microsoft'un diğer rakipleri ile rekabet ihlaline  yol açmıyormuş.Pek anlamadım  ama anlayan anlatır umarım.Pdf hali için buradan .

Rekabet Kurumu Başkanlığından

REKABET KURULU KARARI

Dosya Sayısı: 2010-2-272 (İlk İnceleme) Karar Sayısı : 10-78/1619-621 Karar Tarihi : 16.12.2010 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI Üyeler : Doç. Dr. Mustafa ATEŞ, Mehmet Akif ERSİN, İsmail Hakkı KARAKELLE, Doç. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY, Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR B. RAPORTÖR : Özgür Can ÖZBEK C. BAŞVURUDA : - Emre ERYILMAZ BULUNAN Adresi tespit edilememiştir. D. HAKKINDA İNCELEME YAPILAN: -Türk Telekomünikasyon A.Ş. Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler- Ankara E. DOSYA KONUSU: Rekabet Kurulu’nun, 5.8.2010 tarih ve 10-52/982-349 sayılı kararının yeniden değerlendirilmesi talebi. F. İDDİALARIN ÖZETİ: Başvuruda, 5.8.2010 tarih ve 10-52/982-349 sayılı Rekabet Kurulu kararında bahsedilen Microsoft Silver Light adlı yazılımın Linux platformu üzerinde kısıtlı özellikleri barındırdığı ve bu yazılım ile Tivibu hizmetinin çalıştırılamadığı dolayısıyla söz konusu hizmeti kullanmak isteyen Linux kullanıcılarının bu imkâna sahip olmadıkları ifade edilerek, Tivibu hizmetini sunan TTNET tarafından, diğer işletim sistemleri için çıkarıldığı gibi, Linux için uyumlaştırılmış sürümün yayınlanması talep edilmektedir. G. DOSYA EVRELERİ: Kurum kayıtlarına 27.10.2010 tarihinde, 8206 sayı ile intikal eden başvuru üzerine yapılan inceleme neticesinde hazırlanan 29.11.2010 tarih ve 2010-2-272/İİ-10-392.ÖCÖ sayılı İlk İnceleme Raporu, 6.12.2010 tarih ve REK.0.06.00.00-110/601 sayılı Başkanlık önergesi ile birlikte 16.12.2010 tarih ve 10- 78 sayılı Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır. H. RAPORTÖRÜN GÖRÜŞÜ: İlgili raporda; Türk Telekom hakkında 4054 sayılı Kanun kapsamında işlem tesis edilmesine gerek olmadığı ifade edilmiştir. I. DEĞERLENDİRME Başvurunun değerlendirilmesi bakımından ilgili kararın değerlendirme kısmının göz önüne alınması gerekmektedir. İlgili kararda, “Yukarıda yer verilen bilgiler ışığında TTNET tarafından Tivibu hizmeti için tercih edilen MS Silverlight teknolojisinin teşebbüsün hizmeti için aradığı nitelikleri sağladığı, mümkün olduğunca geniş bir kullanıcı tabanına hitap etmek suretiyle 10-78/1619-621 makul bir ticari tercihi yansıttığı görülmektedir. Bahse konu teknoloji hâlihazırda Macintosh gibi başka bir işletim sistemiyle uyumlu çalışabilmekte, Linux ile uyumlu çalışabilmesi yönünde de çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda Türk Telekom’un iştiraki TTNET ile Microsoft arasındaki anlaşmanın salt bir hizmet alım anlaşması niteliğinde olduğu ve herhangi bir münhasırlık içermediği de göz önüne alındığında, şikâyet konusu durumun Microsoft işletim sisteminin rakiplerini dışlayıcı, dolayısıyla rekabet ihlaline yol açan bir sonuç doğurmadığı” değerlendirmesi yapılmıştır. Dolayısıyla bahse konu kararda soruşturma açılmamasının sebebi, başvuru sahibi tarafından yanlış olduğu iddia edilen “Tivibu hizmetinin Linux işletim sistemi üzerinde çalışabilmesi” şeklinde bir izlenim değildir. TTNET tarafından kullanıcılarına sunulacak bir hizmet için teşebbüs tarafından talep edilen özellikleri sağlayacak bir başka teşebbüsle (Microsoft) bir hizmet alımı sözleşmesinden ibaret bir ilişkiye ilişkin rekabet hukuku kapsamında bir işlem yapılmasına gerek olmadığı gerekçesiyle soruşturma açılmamıştır. Bu sebeple mevcut başvurunun da rekabet hukuku çerçevesinde herhangi bir işlem yapılmasını gerektirmediği sonucuna ulaşılmıştır. J. SONUÇ Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; 27.10.2010 tarihinde 8206 sayı ile yapılan başvuruya ilişkin olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına, talebin reddine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Comments