Debian OpenVZ-Web panel

Birkaç adımda Debian Squeeze üzerine OpenVZ ve entegre kolay yönetebilir web paneli kurulumu .

OpenVZ Nedir? OpenVZ; Linux tabanlı, işletim sistemi düzeyinde sunucu sanallaştırma yazılımıdır. OpenVZ aynı fiziksel sunucu üzerinde birden fazla yalıtılmış ve güvenli sanal ortamlar (Virtual Environments – VEs veya Virtual Private Servers – VPSs diyebiliriz) oluşturur. Her sanal ortam, fiziksel makine üzerinde sadece kendisi varmış gibi çalışır. Tüm sanal ortamlar birbirinden bağımsız olarak yeniden başlatılabilir ve her sanal ortamın farklı sistem kullanıcıları, IP adresleri, belleği, dosyaları, uygulamaları, sistem kütüphaneleri ve yapılandırmaları vardır. OpenVZ, SWsoft tarafından desteklenen açık kaynak kodlu, GNU GPL lisanslı bir projedir ve yine bu firmanın ticari bir ürünü olan VirtuozzoTM temellidir. OpenVZ altında çalışan bir sanal sistem en fazla 64 GB belleği (RAM) destekleyebilir. Ayrıca bir OpenVZ çekirdeği aynı anda en fazla 100 sanal işletim sistemi yönetebilir. [1]

Debian Squeeze OpenVZ Kurulumu

Debian Squeeze üzerine OpenVZ ve gerekli araçları kurmak için ,

İlk önce depolarımızı güncelleyelim:

# apt-get update

OpenVZ kernelimizi ve araçları yükleyelim:

# apt-get install linux-image-openvz-amd64 vzctl vzquota vzdump rsync iproute libatml

Yeni kernelimiz ve araçlarımız yüklendikten sonra kernelimizdeki gerekli değişiklikleri yapalım.Bunun için "/etc/sysctl.conf" dosyasında bazı değişiklikler yapıyoruz.Kendi "sysctl.conf" dosyanızda aşağıdaki değişikleri ya da eklemeleri yapın:

[...]

# On Hardware Node we generally need
# packet forwarding enabled and proxy arp disabled

net.ipv4.conf.default.forwarding=1
net.ipv4.conf.default.proxy_arp=0
net.ipv4.ip_forward=1

# Enables source route verification
net.ipv4.conf.all.rp_filter=1

# Enables the magic-sysrq key
kernel.sysrq=1

# TCP Explict Congestion Notification
#net.ipv4.tcp_ecn=0

# we do not want all our interfaces to send redirects
net.ipv4.conf.default.send_redirects=1
net.ipv4.conf.all.send_redirects=0

[...]

Dosyada gerekli değişikleri yaptıysanız , yeni kernelimizle sistemimizi başlatalım:

# reboot

Sistem açıldıktan sonra kontrollerimizi yapalım :

# uname -r
2.6.32-5-openvz-amd64
# ps ax | grep vz
1801 ?        S      0:00 [vzmond]
# ifconfig
venet0    Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 
 UP BROADCAST POINTOPOINT RUNNING NOARP  MTU:1500  Metric:1
 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:0
 RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:252 (252.0 B)

Yeni SANAL Makina Oluşturalım

Sanal makina oluşturmadan önce bir tane template indirelim:

# cd /var/lib/vz/template/cache
# wget http://download.openvz.org/template/precreated/contrib/debian-6.0-amd64-minimal.tar.gz
# vzctl create 01 --ostemplate debian-6.0-amd64-minimal (yeni makinamızı oluşturalım.)
# vzctl set 01 --ipadd 10.1.0.100 --save (sanal makinamıza ip verelim.)
# vzctl set 01 --nameserver 192.168.1.130 --save ( öntanımlı DNS ekleyelim.)
# vzctl set 01 --hostname piesso.com --save (hostname'i ayarlayalım.)
# vzctl start 01 (Sanal makinamızı başlatalım.)
# ping 10.1.0.100 ( verdiğimiz ip'yi test edelim.)
# vzctl exec 01 parola ( parola atayalım.)
# vzctl enter 01 ( Sanal makinaya geçiş yapalım. )

Daha detaylı bilgi için vzctl , vzlist , vz.conf man sayfalarına bakabilirsiniz ya da daha kolay yönetilebileceğiniz "OpenVZ Web Panel"i yükleyebilirsiniz.

OpenVZ Web Panel Kurulumu

OpenVZ'i daha rahat yönetebilmek ve diğer kullanıcılarında yetkileriyle kendi VPS'lerini yönetebilmesi için "OpenVZ Web Panel"i tek satırda kuralım:

# wget -O - http://ovz-web-panel.googlecode.com/svn/installer/ai.sh | sh

Bu komuttan sonra eksik "ruby" paketleri sisteme kurulup paneliniz  burada "http://adresiniz:3000" hazır durumdadır.

Comments