Gentoo Linux LiveDVD 12.0

2 Ocak 2012 tarihinde Gentoo Linux LiveDVD 12.0 sürümü duyuruldu.Bu sürümdeki bazı paketler:

 • Linux Kernel 3.1.5

 • Xorg 1.10.4

 • KDE 4.7.4

 • Gnome 3.2.1 XFCE 4.8

 • Fluxbox 1.3.2

 • Firefox 9.0

 • LibreOffice 3.4.99.2

 • Gimp 2.6.11

 • Blender 2.60

 • Amarok 2.5

 • VLC 1.1.13,

 • Chromium 16.0

Ayrıntılı bilgi için buradan .

Yeni Yıl: 2012cat /*dev/null; echo "MUTLU YILLAR"\!
cat <<c*/ /*dev/null | cat > /dev/null
c */ () {} /*
c */ main() { cat(); printf("MUTLU YILLAR!\n"); } /*
17   format(' MUTLU YILLAR!')
    write (6,17)
    stop
    end
c This program runs in four languages with the same effect.
c The languages are C, Fortran, C Shell and Bourne Shell.
c Written by Vadim Antonov, avg@hq.demos.su
c*/
"Hoşgeldin 2012! Yeni yılınız kutlu olsun!!"

IPv6 Ağına dahil olun

Internet Protokol Version 6 (Türkçe: Internet Protokol sürüm 6) kısaca IPv6, 32 bitlik bir adres yapısına sahip olan IPv4'ün adreslemede artık yetersiz kalması ve ciddi sıkıntılar meydana getirmesi üzerine geliştirilmiştir.

IPv4 oluşturulmaya başlandığında İnternet'in bu kadar ilerleyeceği hesap edilmemişti. Şimdi adresleme sıkıntısı oluşunca 128 bitlik adres yapısı olan IPv6'ya geçilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu sefer gelecek fazlasıyla düşünülerek oluşturulmuş bir adres yapısıdır. Yeni adreslemede sınırsız denebilecek bir adres aralığı olacaktır.

IPv6'da olan trafik işgal edici paket başlıkları kaldırılarak bir hız arttırımına gidilmiştir. Ayrıca yeni eklenen şifreleme sistemleriyle daha güvenli iletimler sağlanmaktadır. Uçlar arasında şifreli iletimi kolaylaştıran AH ve ESP başlıkları mevcuttur. AH ve ESP başlıkları uçlar arasındaki tüm veri iletimini şifreleyen IPSec protokolünü desteklemek amaçlı kullanılmıştır.

Ayrıca şu anda IPv4'ün, QoS eklentisiyle idare ettiği ama tam olarak destekleyemediği görüntü ve ses iletimi sıkıntısı IPv6 ile çözülecektir. IPv6, görüntü ve ses paketlerine "öncelikli pakettir" ibaresi atanarak bunlara trafikte öncelik tanımasına olanak sağlamaktadır.

2^{128} = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 \asymp 3,4 \cdot 10^{38}

adet IPv6 adresi demektir. 32 bitlik adres (IPv4) yapısı demek

2^{32} = 4.294.967.296 \asymp 4,3 \cdot 10^{9}

adet IPv4 adresi demektir.**

IPv6 hakkında daha detaylı bilgiye http://www.ipv6.net.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.IPv6 hakkında kısaca bahsettikten sonra bu ağa dahil olalım.

Test için BASH Ortamı

Test için kısıtlı bir BASH ortamı ihtiyacınız ve chrooting 'e kolay giriş yapmak için chroot ortamında bash kabuğu oluşturalım.Bunun için ilk olarak gerekli olan dizinleri oluşturun;

# mkdir /chroot
# mkdir /chroot/bash
# mkdir /chroot/bash/lib64
# mkdir /chroot/bash/bin

Gerekli olan dizinleri oluşturduktan sonra bash kabuğunun ihtiyacı olan kütüphaneleri dizine (lib64) kopyalamamız lazım.Bash'in ihtiyacı olan kütüphaneleri bulalım.ldd(list dynamic dependencies) komutu ile bu kütüphaneleri listeleyelim:

# ldd /bin/bash
linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fffe2511000)
 libncurses.so.5 => /lib64/libncurses.so.5 (0x00007f137fe71000)
 libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x00007f137fc6d000)
 libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f137f902000)
 /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f13800c4000)

Yukardaki çıktıda görüldüğü gibi gerekli olan kütüphaneler:

 • libncurses.so.5

 • libdl.so.2

 • libc.so.6

 • ld-linux-x86-64.so.2

Yukardaki kütüphaneleri oluşturduğunuz dizine(lib64 - sisteminize göre bu dizin "lib" olabilir.) taşıyın:

# cp /lib64/libncurses.so.5 /chroot/bash/lib64
# cp /lib64/libdl.so.2 /chroot/bash/lib64
# cp /lib64/libc.so.6 /chroot/bash/lib64
# cp /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 /chroot/bash/lib64

Bu işlemi yaptıktan sonra "bash" komutunu oluşturduğumuz "bin" dizinine kopyalayalım.

# cp /bin/bash /chroot/bash/bin

Şimdi ihtiyacımız olan komutları chroot bash kabuğunuza kopyalayın.Mesela "ls" komutundan başlayalım.

# ldd /bin/ls
linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fff161ff000)
 librt.so.1 => /lib64/librt.so.1 (0x00007fa1effe5000)
 libacl.so.1 => /lib64/libacl.so.1 (0x00007fa1efddc000)
 libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007fa1efa71000)
 libpthread.so.0 => /lib64/libpthread.so.0 (0x00007fa1ef854000)
 /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fa1f01ee000)
 libattr.so.1 => /lib64/libattr.so.1 (0x00007fa1ef64f000)

"ls" komutu için gerekli olan kütüphaneler yukardaki gibi.Hemen bunları chroot bash kabuğu ortamındaki "lib64" dizinine kopyalayın.

# cp /lib64/librt.so.1 /chroot/bash/lib64
# cp /lib64/libacl.so.1 /chroot/bash/lib64
# cp /lib64/libpthread.so.0 /chroot/bash/lib64
# cp /lib64/libattr.so.1 /chroot/bash/lib64

libc.so.6 ve ld-linux-x86-64.so.2 kütüphanelerini daha önce kopyaladığımız için bunlara gerek yok.Bu kütüphaneleri kopyaladıktan sonra "ls" komutunu oluşturduğumuz "bin" dizinine kopyalabiliriz.

# cp /bin/ls /chroot/bash/bin

Dizinimizdeki(lib64) kütüphaneler ile test edeceğimiz bash kabuğu için yeterli komutları çalıştırabiliriz.İhitiyacım olan  cp,cat,touch,mkdir,rm,mv komutlarını kopyalayalım.

# cp /bin/cp /chroot/bash/bin
# cp /bin/mv /chroot/bash/bin
# cp /bin/cat /chroot/bash/bin
# cp /bin/rm /chroot/bash/bin
# cp /bin/mkdir /chroot/bash/bin
# cp /bin/touch /chroot/bash/bin

Kabuğumuz için ihtiyacımız olan komutlarını koyduktan sonra artık kısıtlı bash kabuğumuza giriş yapabiliriz.

# chroot /chroot/bash /bin/bash

Hiçbir hata almadıysanız kabuk ortamına girdiniz,şimdi koyduğunuz komutları test edebilirsiniz.

Yeni Kamusal Mal:Özgür ve AKK Yazılım

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Yrd.Doç.M.Oğuz Arslan tarafından yazılan ve yakında kitabevlerinin raflarında yerini alacak olan "Yeni Kamusal Mal Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım" adlı kitaba yazarın desteğiyle gözatma şansını yakaladım.

Kitaptan kısaca bahsetmek gerekirse 109 sayfadan oluşuyor ve içinde üç bölümden oluşuyor.Bölümler:

1.Bölüm: Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kavramı

2.Bölüm: Yeni Kamusal Mal Olarak Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım

3.Bölüm: Dünya'da ve Türkiye'de Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım

Ayrıca kitap 3  Ek'ten oluşuyor;

EK-1: GNU Genel Kamu Lisansı ( Gayrıresmi Türkçe çeviri)

EK-2: GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (Gayrıresmi Türkçe çeviri)

EK-3: GNU/Linux Dağıtımları Kronolojisi ( Özellikle bu eki Poster niyetine güzel bir yere asabilirsiniz :) )

Nisan Kitabevi'nden çıkacak olan kitabın kapak tasarımı da çok hoş.(Biraz merak edin :) )

Kitap hakkındaki kısa ve kabaca yorumum, Özgür yazılım ve Açık Kaynak kodlu yazılımlar hakkında merak edeceğiniz neredeyse her konuya kısaca değinilmiş.Özellikle Özgür Yazılım ve Açık Kaynak Kodlu yazılımlar arasındaki çzgileri görmek için faydalı bir eser.Ayrıca kitabın yazarına da böyle bir esere verdiği emekten dolayı teşekkür ediyorum.

Herkesin okuması,gözatması dileğiyle.

Güncelleme (21.11.2011) : Kitabı şu adresten satın alabilirsiniz.

Test için büyük dosyalar oluşturmak

Sisteminiz üzerinde ya da networkte test yapmak için büyük dosyalar oluşturmak isteyebilirsiniz.İhtiyacımız olan bu dosyaları yeterli disk alanımız olup olmadığını kontrol ettikten sonra "dd" komutu ile oluşturabiliriz.Dosyaları oluşturmaya geçmeden önce "dd" komutunun man sayfasına ya da online man sayfalarına göz atabilirsiniz.

Küçükten büyüğe doğru dosyalar oluşturmaya başlayabiliriz:

1 MB ' lık test dosyası :

$ dd if=/dev/zero of=1MB.img bs=1024 count=0 seek=1024
 

10 MB'lık test dosyası :

$ dd if=/dev/zero of=10MB.img bs=1024 count=0 seek=$[1024*10]

100 MB'lık test dosyası :

$ dd if=/dev/zero of=100MB.img bs=1024 count=0 seek=$[1024*100]

1 GB'lık test dosyası :

$ dd if=/dev/zero of=1GB.img bs=1024 count=0 seek=$[1024*100*10]

Şimdi oluşturduğumuz dosyaları ve boyutlarını kontrol edelim:

$ ls -lh
-rw-r--r--  1 piesso   piesso    100M Kas 17 10:18 100MB.img
-rw-r--r--  1 piesso   piesso     10M Kas 17 10:17 10MB.img
-rw-r--r--  1 piesso   piesso   1000M Kas 17 10:19 1GB.img
-rw-r--r--  1 piesso   piesso    1,0M Kas 17 10:17 1MB.img

10 GB'lık test dosyası :

$ dd if=/dev/zero of=10GB.img bs=1024 count=0 seek=$[1024*1000*10]

Son olarak 10 GB boyutunda test dosyası da oluşturduktan sonra bir noktaya değinelim.Aşağıdaki iki komutun çıktısını dikkatlice inceleyelim.

Örnek olarak en son oluşturduğumuz 10GB'lık "10GB.img" dosyasının büyüklüğüne "ls -lh" komutu ile bakalım.

$ ls -lh
-rw-r--r--  1 piesso   piesso    9,8G Kas 17 10:28 10GB.img

Yukarıda görüldüğü gibi "10GB.img" adlı dosyasının boyutu 9.8 GB büyüklüğünde.Bu dosyanın büyüklüğüne birde "du -h" komutu ile bakalım:

$ du -h 10GB.img
0    10GB.img

Yukardaki çıktıda bu dosyayının hiçbir büyüklüğünün olmadığını görüyorsunuz.Buradaki ince nokta "ls -lh" komutu dosyanın boyutunu ekrana yazdırırken , "du -h" komutu bu dosyanın diskimizde ne kadar yer kapladığını göstermektedir.Oluşturduğumuz "image dosyaları"na hiçbir data yazmadığımız için diskimizde yer kaplamaktadır.Bunu daha iyi anlamak için aşağıdaki komutla diskimizde ne kadar block kapladığına bakalım.

$ stat 10GB.img

File: `10GB.img'
 Size: 10485760000    Blocks: 0          IO Block: 4096   normal dosya
Device: 801h/2049d    Inode: 9281712     Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 1000/piesso)   Gid: ( 1000/piesso)
Access: 2011-11-17 10:28:09.000000000 +0200
Modify: 2011-11-17 10:28:09.000000000 +0200
Change: 2011-11-17 10:28:09.000000000 +0200

Yukardaki çıktıdan da anlaşılacağı gibi bu dosya diskimizde "0" bloğa sahip.Birde diskimiz yer kaplayan test dosyası oluşturalım ve bunu daha iyi anlayalım.

500 MB'lık test dosyası :

$ dd if=/dev/zero of=test.img bs=1MB count=500
500+0 records in
500+0 records out
500000000 bytes (500 MB) copied, 2,20355 s, 227 MB/s

Şimdi oluşturduğumuz "test.img" adlı dosyanın boyutunu ve diskte kapladığı yeri inceleyelim.

$ ls -lh
-rw-r--r--  1 piesso   piesso    477M Kas 17 10:40 test.img

$ du -h test.img
478M    test.img

Yukardaki çıktıdan anlaşılacağı gibi bu dosya diskimizde "478 MB" lık yer kaplamaktadır.Daha detaylı bir çıktı alalım.

$ stat test.img
File: `test.img'
 Size: 500000000     Blocks: 977536     IO Block: 4096   normal dosya
Device: 801h/2049d    Inode: 9281713     Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 1000/piesso)   Gid: ( 1000/piesso)
Access: 2011-11-17 10:40:17.000000000 +0200
Modify: 2011-11-17 10:40:19.000000000 +0200
Change: 2011-11-17 10:40:19.000000000 +0200

Oluşturduğumuz bu dosya diskte "977536" block kaplıyor.Bu şekilde aradaki farkı görebiliriz.

Sony'den uzak durun! - II

Sony Vaio ürünlerinden uzak durmak için bir neden daha ; Geçen gün bu ürünler ile birlikte verilen "Yönetmelikler,Garanti ve Hizmet Desteği" adlı kitapçığına göz atarken "Garanti" bölümünün "Koşullar" sekmesinin 8.maddesine(ve son maddesi) gözüm takıldı."8.Madde" aynen şöyle :

"8 - Bu 8.madde yalnızca belirli Avrupa ülkelerinde geçerlidir.Daha fazla sorunuz varsa lütfen yetkili bir Sony hizmet/destek merkezine başvurun:

Resmi olarak Microsoft işletim sisteminin kaldırılmasını talep etmeniz halinde ,VAIO bilgisayarınız için bu Sony Garanti Hüküm ve Koşulları uyarınca sahip olduğunuz tüm haklar artık geçerli olmayacak ve hükümsüz hale gelecektir.Microsoft işletim sisteminin kaldırılmasından sonra  Sony,Microsoft işletim sistemi dışındaki bir işletim sistemiyle bağlantılı olarak önceden yüklenmiş herhangi bir yazılım uygulamasının düzgün çalışmasına yönelik herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.VAIO bilgisayarınızla aynı kategorideki bir VAIO bilgisayarına ilişkin ürün geri çağırma veya gönüllü ürün geri çağırma eyleminin gerçekleştirilmesi durumunda VAIO bilgisayarınız artık herhangi bir Sony incelemesine tabi olma hakkını kaybedecektir. "

Daha fazla söze gerek yok.Gördüğünüz yerden kaçın !

Enterasys admin password reset - I

Enterasys kenar switchlerde üç tane öntanımlı kullanıcı bulunuyor : admin,rw,ro .Sistem üzerindeki en yetkili kullanıcı "admin"  adlı kullanıcıdır ve şöyle bir sıralama mevcuttur; admin > rw > ro ."ro" kullanıcısı switch üzerinde sadece okuma yapabilir.Hiçbir değişikliğe yetkisi yoktur.

Enterasys kenar switch üzerindeki "admin" kullanıcısının parolası unutulduysa I.metod (bu metodla parolayı resetleyebilmeniz için "rw" kullanıcısı ile bağlanabilmeniz gereklidir.) ile parola resetleme adımlarına geçelim ;

1. Adım :
Kenar Switch'e "rw" kullanıcısı ile telnet ya da ssh yoluyla bağlanalım.
2.Adım:

Switch üzerinde çalışan konfigurasyonun yedeğini alalım.( daha önce bu yazıda detaylı bahsetmiştim. )

show config outfile configs/28102011

3.Adım:

Yedeğini aldığımız konfigurasyon dosyasını TFTP sunucumuza upload edelim.( daha önce bu yazıda detaylı bahsetmiştim. )

copy configs/28102011 tftp://192.168.1.12/28102011 (kendi TFTP sunucu adresinizi yazın.)

4.Adım:

TFTP sunucusuna upload ettiğimiz yedeği herhangi bir editörle açalım ve aşağıdaki gibi olan "admin" kullanıcısına parola atanan konfigurasyon satırını dosyadan silelim,

set system login admin super-user enable password :4f543cb3af317e6d7d5aea1534345625d1435d80698760262972042a9c736e0c4e2d8b30d50a5c2661:

5.Adım:

Yukardaki satırı sildikten sonra dosyayı kaydedelim ve bu dosyayı switch'e yeni dosya ismiyle tekrar yükleyelim,

copy tftp://192.168.1.12/28102011 configs/passconf

6.Adım:

Yeniden yüklediğimiz konfigurasyon dosyasının yüklenip yüklenmediğini kontrol edelim ve switch'i bu dosyadan yeniden konfigure edelim.

# dir

# configure configs/passconf

7.Adım :

"admin" kullanıcısının parolası bu şekilde sıfırlanmış oldu.Switch yeni açılınca kullanıcı adına "admin" yazıp ,parola kısmını "enter"layıp geçin.

Enterasys yedek almak

Büyük bir ağa bakıyorsanız ve ağ üzerinde kenar switchler farklı konfigurasyonlara sahip ise bunları yedeklemek ve herhangi bir sorun anında yedeklerden restore etmek büyük bir önem taşıyor.

Enterasys kenar switchlerde konfigurasyonları yedeklemek ve bu yedeği bir TFTP sunucusuna aktarmak için birkaç adım :

1.Adım:
Eğer varsa eski konfigurasyonları listeleyelim :

# dir

Images:

Filename:      c2-series_05.00.75 Version:       05.00.75 Size:          7677952 (bytes) Date:          Tue Aug  7 09:41:04 2007 CheckSum:      4d76baca7158f071f9ef1245d22c5466 Compatibility: C2G124-24, C2G124-48, C2H124-48, C2G124-48P, C2H124-48P C2K122-24, C2G170-24, C2G134-24P, C3G124-24, C3G124-24P C3G124-48, C3G124-48P

Filename:      c2-series_05.02.07.0006 (Active) (Boot) Version:       05.02.07.0006 Size:          9479168 (bytes) Date:          Sat Oct 10 15:22:25 2009 CheckSum:      06bebc6af033e7e27a0327f04c991164 Compatibility: C2G124-24, C2G124-48, C2H124-48, C2G124-48P, C2H124-48P C2K122-24, C2G170-24, C2G134-24P, C3G124-24, C3G124-24P C3G124-48, C3G124-48P, C3K122-24, C3K122-24P, C3K172-24

Files:                           Size ================================ ======== configs: 07102011                         12389 logs: current.log                      167441

Yukarıda görüldüğü gibi "07102011" dosya isimli bir yedek mevcut.

2.Adım:

Switch üzerindeki şu anki konfigurasyonun yeni yedeğini alalım,

# show config outfile configs/26102011

"26102011" dosya ismiyle yedeğimizi oluşturduk.

3.Adım:

Şimdi yedeğini aldığımız konfigurasyon dosyasını uzaktaki TFTP sunucusuna yükleyelim.

# copy configs/26102011 tftp://192.168.1.12/26102011