ACTA Tehdidi

ACTA , özgür yazılımları tehdit ediyor.Dünyanın birçok ülkesinin parlementolarında gizlice kabul edilen "ACTA" anlaşması özgür yazılımlar için büyük tehdit oluşturuyor.

ACTA'nın özgür yazılımları tehditleri;

  • ACTA , özgür yazılımların yaygınlaşmasını kısıtlayacak ve zorlaştıracak.Bilindiği üzere özgür yazılımlar dosya paylaşımı ve Bittorrent gibi P2P teknolojileri ile geniş kitlelere ulaşıyor ve yaygınlaşıyor.Bittorrent gibi geniş bir kitle tarafından yaygın olarak kullanılan bu protokol ACTA anlaşması ile tamamen kısıtlandırılacak ve özgür yazılımların insanlara ulaşması daha pahalı hale gelecek.Özgür yazılımların yaygınlaşması daha da zorlaşacak.

  • Özgür işletim sistemi kullanan kullanıcıların herhangi multimedya içeriğini oynatması zorlaşacak.Kullanıcılar DRM'siz media araçları satın alamayacak ve bu araçlar özgür işletim sistemlerini desteklemeyecek.

  • Özgür medya formatlarını destekleyen taşınabilir medya cihazları, Ipod gibi DRM destekçisi şirketlerin ürünleri karşısında yok olacak.

  • ACTA,insanlar arasında kuşku,şüphe ve her daim gözetlenme kültürünü doğuracak.Özgürlüğü tehdit eden bu kültür insanlardaki yaratıcılığı,çağdaş düşünceyi,üretme heyecanı ve enerjisini yok edecek.

ACTA'ya karşı sessiz olmayıp,Free Software Foundation(FSF) tarafından yayınlanan "ACTA Deklarasyonu"nu imzalayarak destek olmak için buradan .

11 Şubat günü ACTA'ya karşı Avrupa'da ve Dünya'da birçok şehirde sokak eylemleri düzenlendi.Bu sokak eylemlerine imza toplayarak,site karartarak ve banner,logolarla online paltformda da destek verildi.Ülkemizde LKD ve İnternet Teknolojileri Derneği sitelerini bir açıklama ile kapatarak destek oldu.

LKD tarafından yapılan açıklama:

ACTA (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement), yani "Ticarette Sahteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi", 2007 yılından bu yana başta Müzik ve Film endüstirisinin devleri olmak üzere tüm telif hakkı lobilerinin zorlamasıyla ABD'nin uluslararası platforma taşıdığı bir anlaşmadır.

ACTA internet, dolayısıyla dijital ortamda kullanıcılara ve servis sağlayıcılara ise birçok kısıtlama ve sorumluluk getirmektedir. Tüm kullanıcıları potansiyel "sahteci" yerine koyan anlaşma "bu potansiyele karşı" her türlü önlem ve cezaya uluslararası ölçekte hukuki zemin hazırlamakta. Öte yandan ACTA sadece interneti kısıtlamıyor. Çok temel/gündelik kullanılan jenerik ilaçlar, temel besin üretimi için gerekli tohumlar bile ACTA'nın getireceği düzenlemelerle rahatça dolaşamayacak, yasaklanabilecek.

İnternet kullanıcılarına sahip oldukları dijital donanım, yazılım ya da içerikler için her türlü tedbiri alma yükümlülüğü getirilmektedir. Servis sağlayıcılar için altyapıları üzerinden gerçekleşen ihlalleri ve ihlali gerçekleştiren kullanıcıları ilgili makamlara bildirme zorunluluğu öngörülmektedir. Bu da ancak içerik dahil tüm trafiğimizin gözetlenmesi ve takip edilmesi ile mümkündür. Kullanıcıların kişisel verileri ve özel yaşamlarının gizliliği büyük tehdit altındadır.

2010 yılından gizlice yürütülen müzakereler sonucunda ilk olarak ABD, Japonya, Kanada, Yeni Zelanda, Singapur ve Güney Kore, ACTA anlaşmasını imzalamıştır. Geçtiğimiz Ocak ayında da Avrupa Parlamentosu'nda yapılan gizli oylamay ile 27 Avrupa Birliği ülkesinin 22'si bu anlaşmayı kabul etmiştir.

İnternet temel bir insan hakkıdır. İnternete müdahale, temel hak ve özgürlüklerimize müdahaledir. Kabul edilemez. Bu müdahaleyi bir günlük geçici karartmayla protesto ediyoruz..

İnternet yaşamdır, Sansürlenemez !

Linux Kullanıcı Yönetimi/Denetimi

" Linux Kullanıcı Yönetimi/Denetimi: GNU/Linux üzerindeki kullanıcıların sistem dosyalarına,dizinlere,aygıtlara,çevresel birimlere erişim kontrolleri hakkında bilgi verilecektir."

Akademik Bilişim(AB) 2012 'deki  "Linux Kullanıcı Yönetimi/Denetimi" seminerinin sunum notları :  pdf odp

SELinux'a Giriş

"SELinux'a Giriş: Kullanıcı uygulamalarına ve sistem kaynaklarına zorunlu giriş kontrolleri sunarak, yapmaları gerekli olan işlemleri mümkün olan en az yetki ile gerçekleştirmeleri için sınırlandırma imkanı sağlayan SELinux'un çalışma mantığı ve çeşitli uygulamalar için ayarlanması anlatılacaktır."

Akademik Bilişim(AB) 2012 'deki  "SELinux'a Giriş" seminerinin sunum notları :   pdf odp

Yeni Kamusal Mal:Özgür ve AKK Yazılım/E-Kitap

Daha önce şurada duyurusunu yaptığım M.Oğuz Arslan tarafından yazılan ve Nisan Kitabevi'nden çıkan "Yeni Kamusal Mal: Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım" adlı kitabın elektronik hali yayınlandı."CC Attribution-Sharealike 2.0" ile lisanslanan bu kitabı dilediğiniz okuyabilir ya da paylaşabilirsiniz.

E-Kitabı şuradan ya da buradan indirebilirsiniz.

İnternet Kararıyor!

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde  SOPA (Stop Online Piracy Act) ve PIPA (Protect Intellectual Propert Act) adlı taslaklar oylanacak.İnternet özgürlüğüne ve dolayısıyla insan haklarına bir saldırı olan bu taslakları protesto etmek için global bir eylem düzenliyor.Düzenlecek olan eylemde aralarında Wikipedia'nın da bulunduğu birçok  site,sivil toplum örgütleri bu eyleme katılarak web sayfalarını karartacaklar.Türkiye'de bu eyleme destek veren LKD ( Linux Kullanıcıları Derneği) de tüm web servislerini karartacak.

Ayrıntılı bilgi ve destek vermek için buradan .